Cómo se dice "empiricism" en sueco

EN

"empiricism" en sueco

volume_up
empiricism {sustantivo}
SV

"empiricism" en inglés

volume_up
empiricism {gén. com.}
EN

empiricism {sustantivo}

volume_up
1. filosofía
empiricism
empiricism (también: empirics)
Men empiri kan inte besvara mina frågor.
Empiricism is wiser than wishful thinking.
Empiri är klokare än önsketänkande.
We think that indeed there may be a burden but more empiricism and more reflection may have helped.
Vi anser att det verkligen kan vara en belastning, men mer empiri och eftertanke hade kunnat underlätta saken.
SV

empiricism {género común}

volume_up
1. filosofía
empiricism (también: empiri)

Sinónimos (inglés) para "empiricism":

empiricism

Ejemplos de uso para "empiricism" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishPublic finance is driven by empiricism, and not by dogmatism.
Offentliga finanser drivs av empirisk kunskap, inte av dogmatiska regler.
EnglishSo, contrary to popular belief, there is not a conflict of interest between empiricism and values.
I motsats till den allmänna uppfattningen finns det ingen konflikt mellan empirism och etik.
EnglishIt is a mark of his realism, his wisdom, and also what I would call a healthy empiricism, and these are all qualities that, in general, are rarely evident in this House.
Här kan man finna det som utmärker honom: realism, klokhet och vad jag skulle kalla en sund empirism, alla egenskaper som allmänt sett är ovanliga i den här församlingen.