Cómo se dice "fight for peace" en sueco

EN

"fight for peace" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "fight for peace" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "fight for peace" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn our fight for peace, we will do our best with the help and hope of everybody."
Med alla människors hjälp och hopp ska vi göra vårt bästa i kampen för fred.”
EnglishIt is a sign of the times that the fight for peace is also being waged by the Members of this Parliament at night.
Det är ett tidens tecken att även parlamentsledamöternas fredskamp äger rum på kvällen.
EnglishWe must use our trade agreements, our many contacts, etc. in the fight for peace, human rights and democracy.
Vi skall utnyttja våra handelsavtal, våra många kontakter osv. i kampen för fred, mänskliga rättigheter och demokrati.
EnglishWe tell you now that we are going to throw ourselves into battle without delay and fight for peace founded on freedom and the rule of law.
Vi säger er nu att vi genast kommer att starta kampen: fred på grundval av rätt och frihet!
EnglishIt follows therefore that as we combat the hunger, we should also lend our full support to those who fight for peace.
Slutsatsen är därför att samtidigt som vi bekämpar svälten, måste vi också fullt ut stödja de som kämpar för freden.
EnglishTogether, we must guarantee our common security, fight for peace and equip ourselves with specific means for doing so, as the Sakellariou report proposes, through a charter.
Vi bör alla tillsammans garantera vår gemensamma säkerhet, kämpa för freden och ge oss konkreta medel, såsom Sakellarious betänkande föreslår, tack vare en stadga.
EnglishMr President, this week we awarded the annual Sakharov Prize to three very worthy recipients who fight for peace and tolerance in an environment which is anything but peaceful and tolerant.
Herr talman! I veckan har vi delat ut det årliga Sacharovpriset till tre mycket värdiga mottagare som kämpar för fred och tolerans i en omgivning som är allt annat än fredlig och tolerant.

Aprende otras palabras

English
  • fight for peace

Echa un vistazo al diccionario inglés-español de bab.la.