Cómo se dice "fight tooth and nail" en sueco

EN

"fight tooth and nail" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "fight tooth and nail" en distintos contextos.

Traducciones similares para fight tooth and nail en sueco

fight sustantivo
to fight verbo
tooth sustantivo
Swedish
and conjunción
Swedish
nail sustantivo
to nail verbo

Ejemplos de uso para "fight tooth and nail" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe staff organisations will fight tooth and nail when they see their unrivalled privileges disappearing.
Personalorganisationerna kommer att kämpa med näbbar och klor när de ser att de enastående privilegierna håller på att försvinna.
EnglishAt present we seem to have all our attention on enlargement, but we must fight tooth and nail to hold on to the Lisbon objectives.
Det verkar som om all uppmärksamhet för tillfället är riktad på utvidgningen, men vi måste hålla fast vid målsättningarna från Lissabon med näbbar och klor.
EnglishAs I am sure you will have understood, we intend to vote against both reports and we promise to fight tooth and nail against policies which express...
Som ni förstår röstade vi emot de båda betänkandena och vi förbinder oss att bruka alla våra krafter mot den politik som de ger uttryck för...
EnglishI will therefore fight tooth and nail for this when Parliament, as it will shortly be doing, reviews current consumer legislation.
Jag kommer därför att kämpa med näbbar och klor för detta när Europaparlamentet ser över den nuvarande konsumentlagstiftningen, vilket den kommer att göra inom kort.
EnglishWe will never attack the Scandinavian or Swedish social model, but we will fight tooth and nail for the Treaties, because the Commission is the guardian of the Treaties.
Vi kommer aldrig att attackera den skandinaviska eller svenska sociala modellen, men vi kommer att kämpa med näbbar och klor för fördragen, eftersom kommissionen är fördragens väktare.
English   Mr President, Voltaire, the philosopher of the Enlightenment, once stated that although he may disagree with what you think, he would fight tooth and nail to defend your right to say it.
   – Herr talman! Upplysningsfilosofen Voltaire sade en gång att även om han kanske inte delade din åsikt skulle han kämpa med näbbar och klor för din rätt att framföra den.

Aprende otras palabras

English
  • fight tooth and nail

Más traducciones en el diccionario portugués-español.