Cómo se dice "fighter" en sueco

EN

"fighter" en sueco

volume_up
fighter {sustantivo}
SV

"fighter" en inglés

volume_up
fighter {gén. com.}
EN

EN fighter
volume_up
{sustantivo}

fighter (también: combatant)
volume_up
kämpe {gén. com.}
He says he thinks you are a great fighter...... and he wants you to have it.
Han tycker du är en stor kämpe och han vill att du ska ha den.
Mr Bourlanges, you have spoken rather longer than the time allocated to you, but you are such a committed fighter, there is no stopping you!
Ni talade litet grand för länge, men ni är en så engagerad kämpe, att man verkligen inte kan stoppa er!
That you are here this morning shows that you are a fighter, but you have yet to understand the remit of the President-in-Office of the European Union.
Att ni är här i dag visar att ni är en kämpe, men ni har ännu inte förstått Europeiska unionens ordförandes befogenheter.
fighter
volume_up
fighter {gén. com.}
I will say nothing more about the saga of Euro-fighter, the Horizon or the multi-role armoured vehicle.
Jag tänker inte säga något mer om historien om Euro-fighter, Horizon eller det mångfunktionella pansarfordonet.
I will say nothing more about the saga of Euro-fighter, the Horizon or the multi-role armoured vehicle.
Jag tänker inte säga något mer om historien om Euro-fighter , Horizon eller det mångfunktionella pansarfordonet.
I wonder if this is due to the arrogance of a former, although once respected, African freedom fighter, or to his ignorance of the sociological and political evolution of his country.
Jag undrar om detta beror på övermodet hos en före detta, om än då respekterad, afrikansk " freedom fighter ", eller på okunnigheten om den sociologiska och politiska utvecklingen i sitt land.
fighter (también: combat aircraft)
In a fighter, you have an ejection seat.
I ett stridsflygplan har du en katapultstol.
These 27 Member States have two million soldiers, 10 000 tanks and 3 000 fighter aircraft.
Dessa 27 medlemsstater har två miljoner soldater, 10 000 stridsfordon och 3 000 stridsflygplan.
The French government now protects the reprocessing centre at La Hague with fighter planes and missiles.
Den franska regeringen skyddar nu upparbetningscentralen i La Hague med hjälp av stridsflygplan och missiler.
fighter (también: soldier, warrior)
volume_up
krigare {gén. com.}
It will not be possible to get these fighters out of the mountains using force.
Dessa krigare kan inte avlägsnas från bergsområdena med kraftåtgärder.
Why are there no descriptions of the cases of dozens of Christian villages which were burned down in the Srebrenica region by Muslim fighters?
Varför finns inget omnämnande av de dussintals kristna byar som brändes ned av muslimska krigare i regionen Srebrenica?
Jafar Umar Talib, the leader of Laskar Jihad who was trained in religious warfare in Pakistan, claims that he has 10 000 fighters under his command.
Jafar Umar Talib, ledare för Laskar Jihad och utbildad i religionskrigföring i Pakistan, hävdar att han har 10 000 krigare under sitt befäl.

Sinónimos (inglés) para "fighter":

fighter

Sinónimos (sueco) para "fighter":

fighter
Swedish

Ejemplos de uso para "fighter" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTake the freedom fighter Mandela, now President of South Africa.
Jag behöver bara nämna exemplet med Mandelas, nu president i Sydafrika, kamp.
EnglishThis was not an obstacle to my being an anti-Franco fighter and condemning the Franco system.
Det hindrade inte att jag kämpade mot Franco och fördömde Francos system.
EnglishComputer hackers, for example, can be the highwaymen or the fighter pilots of networks.
Hackers kan exempelvis vara nätets stråtrövare eller bombflygare.
EnglishIn fact, yesterday, a Turkish fighter plane threatened to force a Frontex helicopter to turn back.
I går hotade faktiskt ett turkiskt jaktplan att tvinga en Frontex-helikopter att vända.
EnglishIt is sometimes said that one person's terrorist is another person's freedom fighter.
Det sägs ibland att den en person anser vara terrorist anses av en annan person vara en frihetskämpe.
EnglishBut the worst example of duplication is the next generation fighter.
Jag har naturligtvis inget emot Patricia McKennas åsikter, som ofrånkomligen skiljer sig från mina egna.
EnglishBut it is not the only European fighter on offer.
Men detta är inte det enda europeiska stridsflygplanet som är till salu.
EnglishWith enough money and the right connections, anything may be purchased, from a hand gun to a jet fighter plane.
Med tillräckligt med pengar och rätt kontakter kan allting köpas, alltifrån handeldvapen till jaktplan.
EnglishThey concern such matters as unmanned fighter aircraft and the fate of scud missiles and the anthrax solutions.
De gäller bland annat obemannade stridsflyg samt scudrobotarnas och mjältbrandsbakterielösningarnas öde.
EnglishMr Marinos has drawn the Council's attention to the violations of Cypriot airspace by Turkish fighter planes.
Den ärade parlamentsledamoten fäste rådets uppmärksamhet på att turkiska militärflygplan kränkt Cyperns luftrum.
EnglishI hope I'm more of a fighter when I'm your age.
Hoppas jag har er glöd när jag når er ålder.
EnglishMr Marinos has drawn the Council' s attention to the violations of Cypriot airspace by Turkish fighter planes.
. (FR) Den ärade parlamentsledamoten fäste rådets uppmärksamhet på att turkiska militärflygplan kränkt Cyperns luftrum.
EnglishI am also a fighter for human rights.
Jag är också en förkämpe för mänskliga rättigheter.
EnglishMy old man was a great fighter pilot.
EnglishYou are a last-minute resistance fighter.
EnglishAll this former freedom fighter's political actions now have just one goal: how to stay in power at any cost.
Alla politiska handlingar av den tidigare frihetskämpen har numera enbart ett enda mål: att hålla mig kvar vid makten, kosta vad det kosta vill.
EnglishShe was an honest political fighter and even those who did not share her beliefs always respected her for her unwavering commitment.
Hon förde en äkta politisk kamp och även de som inte delade hennes övertygelser respekterade alltid hennes starka engagemang.
EnglishMrs González has undoubtedly been a doughty fighter for the citizens of Spain and particularly for the environment of her beloved country.
Laura González har onekligen varit en djärv förkämpe för spanska medborgare och särskilt för miljön i sitt älskade land.
EnglishI would remind you of the two near-disasters in 1982 and 1989 and the fighter jet in which glass fragments caused by the ash cloud were found.
Jag vill påminna er om de två olyckstillbuden 1982 och 1989 och om stridsflygplanet där man hittade glasdelar från ett askmoln.
EnglishAnd you ain't no fighter.