Cómo se dice "fighting each other" en sueco

EN

"fighting each other" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "fighting each other" en distintos contextos.

Traducciones similares para fighting each other en sueco

fighting adjetivo
to fight verbo
fight sustantivo
each adverbio
Swedish
each pronombre
other adjetivo
other pronombre

Ejemplos de uso para "fighting each other" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe right of peoples, indeed, of peoples fighting each other.
Folkens rättigheter, med andra ord, folken som bekämpar varandra.
EnglishWe must bridge the gap between the West and the rest of the world, instead of fighting each other.
Vi måste överbrygga klyftan mellan väst och resten av världen i stället för att strida mot varandra.
EnglishWe should not have to carry on fighting each other like this.
Det är en kamp som vi inte måste föra med varandra.
EnglishThe men wait for a sign that a war is beginning, in order to take up arms and begin fighting each other.
Männen väntar på ett tecken på att ett krig ska inledas, så att de kan ta till vapen och börja slåss med varandra.
EnglishThe Somalis are fighting each other more than they do other governments in neighbouring countries in order to reunite Somalia.
Somalierna slåss mot varandra mer än de slåss mot de andra regeringarna i grannländerna för att återförena Somalia.
EnglishFinally, I hope that in our committee, we will be able to stop fighting each other and get on with fighting fraud.
Till slut hoppas jag att vi i vårt utskott kommer att kunna sluta med att bekämpa varandra och börja bekämpa bedrägerier i stället.
EnglishAre the Greeks tired of fighting each other?
EnglishWe believe that within Kosovo too, the mentality of ethnic groups which are still fighting each other should make way for mutual respect.
Vi anser för övrigt att det även inom Kosovo måste ske en förändring, så att attityden hos de etniska grupper som fortfarande strider mot varandra byts ut mot en ömsesidig respekt.

Aprende otras palabras

English
  • fighting each other

Incluso más traducciones en el diccionario portugués-español de bab.la.