Cómo se dice "figured out" en sueco

EN

"figured out" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "figured out" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "figured out" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

English" My Boyfriend Belongs With His Ex...... and I Just Figured It Out. "
" Min pojkvän hör hemma hos sitt Ex...... och jag kom precis på det ".
EnglishThis was figured out by Robin Williams a few years before the rest of us.
Robin Williams kom på det här några år före oss andra.
EnglishI also figured out that if you really want something badly enough, you can do anything for 30 days.
Jag förstod också att om det är något du verkligen vill så klarar du av vad som helst under 30 dagar.
EnglishWe want to know -- this is 50 years ago, "Surely," you're thinking, "we've figured it out by now."
Vi vill veta - det här är för 50 år sedan, så ni tänker "Vi har säkert förstått det vi det här laget."
EnglishSo, I locked myself in a room, figured out the content, organized the document, and wrote it in plain English.
Så jag stängde in mig i ett rum, listade ut innehållet, organiserade dokumentet, och skrev det på enkel engelska.
EnglishIt's not true that we've figured it out by now.
Vi har inte förstått det vid det här laget.
EnglishWhat we've figured out is that the way that they do that is that they talk to each other, and they talk with a chemical language.
Vad vi kommit fram till är att de gör det genom att tala med varandra, och de talar ett kemiskt språk.
EnglishUnless he's figured out a way to come back from the dead... nothing that anyone does or says about him will ever make any difference again.
Såvida han inte återuppstår från de döda, så spelar det ingen roll vad man säger om honom nu.
EnglishAnd we finally figured out how to do it.
Och vi har äntligen kommit på hur vi gör det.
EnglishI thought you'd have figured that out by now.
EnglishKrispy Kreme has figured this whole thing out.
EnglishAnd the reason is that until Wonder came along and figured out how to spread the idea of sliced bread, no one wanted it.
Och anledningen var att innan Wonder dök upp och kom på hur man skulle sprida idén om skivat bröd, så ville ingen ha det.
EnglishSeems to me you've got it all figured out.
EnglishLet me see if I got this figured out.
EnglishStill haven't figured it out?
EnglishYou've got it all figured out.
EnglishHe figured out the system.
EnglishWell, he figured out a way.
EnglishYou figured that out, huh?
EnglishI've got you figured out.

Aprende otras palabras

English
  • figured out

Busque más palabras en el diccionario portugués-español.