Cómo se dice "figurehead" en sueco

EN

"figurehead" en sueco

volume_up
figurehead {sustantivo}

EN figurehead
volume_up
{sustantivo}

figurehead
volume_up
galjonsfigur {gén. com.}
Baroness Ashton, you are our figurehead, the figurehead of the European Union.
Catherine Ashton, du är vår galjonsfigur, EU:s galjonsfigur.
The Charter of Fundamental Rights, which was supposed to be a figurehead for this summit was dispatched without ceremony.
Stadgan om de grundläggande rättigheterna som skulle vara en galjonsfigur stökades undan utan omsvep.
Now, of course, it is time to pick the President - the big global figurehead of the European Union.
Nu är det naturligtvis dags att välja permanent ordförande - Europeiska unionens stora globala galjonsfigur.

Sinónimos (inglés) para "figurehead":

figurehead

Ejemplos de uso para "figurehead" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishStability in West Africa depends on the restoration of the constitutional order, the principal figurehead of which is President Nino Vieira.
Stabiliteten i Östafrika kräver ett återställande av den konstitutionella ordningen, vilken finner sin huvudsakliga referens i President Nino Vieira.
EnglishYou have chosen for yourself a new institution and a new role, which are essentially two roles in two institutions, and you are becoming a double figurehead, as it were.
Ni har valt en ny institution och en ny roll, som i själva verket utgörs av två roller i två institutioner, och ni blir en dubbel ledarfigur.