Cómo se dice "figures available" en sueco

EN

"figures available" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "figures available" en distintos contextos.

Traducciones similares para figures available en sueco

figures sustantivo
Swedish
to figure verbo
figure sustantivo
available adjetivo

Ejemplos de uso para "figures available" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishInitial figures available for 1997 indicate a drastic reduction in the herring by-catch.
De första siffrorna för 1997 tyder på en drastisk minskning av sillbifångsten.
EnglishIt was, though, only in November that the official figures became available.
Men de officiella siffrorna förelåg inte förrän i november.
EnglishThe figures available to the Commission tell their own story.
De siffror som kommissionen har tillgång till talar sitt tydliga språk.
EnglishAccording to available figures, malicious telephone calls are on the increase across Europe.
Enligt tillgängliga uppgifter ökar telefonterrorn i hela Europa.
English Are figures available for the cost of asylum centres within the EU?
 Finns det siffror på hur mycket asylcentrumen inom EU kostar?
EnglishIf we had figures available we would see what the ratio was.
Då skulle man tydligt med hjälp av siffror se hur förhållandena är.
EnglishAll the figures are available, so please contact our people and they will give you detailed numbers.
Kontakta vår personal så får ni detaljerade siffror.
EnglishWe expect new figures to be available at the end of this month when the next meeting takes place.
Vi förväntar oss att nya siffror skall finnas tillgängliga i slutet av den här månaden, då nästa möte äger rum.
EnglishHowever, no figures are available on the overall impact on the European Union's trade with Cuba.
Det finns dock inga siffror tillgängliga om den totala återverkan på handeln mellan den Europeiska unionen med Kuba.
EnglishAccording to the figures made available by the Commission, Europe is definitely lagging behind the United States.
Enligt kommissionens siffror lider Europa av en viss eftersläpning i förhållande till Förenta staterna.
EnglishThese are the latest figures available.
Det är de senaste siffrorna som står till förfogande.
EnglishAs the report says, in 14 of the 17 Member States for which figures are available, child poverty increased in the 1990s.
Eftersom fattigdom är en kränkning av de mänskliga rättigheterna måste dess orsaker ges större uppmärksamhet.
EnglishWhilst precise figures are available on the number of EHICs, there is a lack of data on the use thereof.
Det finns exakt information om vilken utbredning sjukförsäkringskorten har, men det saknas information om användningen av dem.
EnglishAll the figures are available, from the Committee on Budgetary Control, for what is done to recover wrongly paid money.
Alla uppgifter om vad som görs för att återvinna felaktigt utbetalda medel finns att tillgå från budgetkontrollutskottet.
EnglishIn practice, this meant that there were too few figures available to merit their inclusion in the website.
Detta innebar i praktiken att det finns alltför få siffror tillgängliga för att det skulle bara meningsfullt att ta med dem på webbplatsen.
English Are recent figures already available concerning the causes of accidents and the types of driver and vehicle involved in them?
 Finns det redan färska uppgifter tillgängliga om orsakerna till olyckorna, vilka förarna var och vilka fordon som var inblandade?
EnglishFigures are available from the USA to show that in these areas there have already been instances of death and poor tolerance.
Inte minst eftersom det i USA finns siffror som visar att det inom dessa områden finns dödsfall och även intolerans mot tillsatserna.
EnglishAre any figures available on this?
EnglishAs the report says, in 14 of the 17 Member States for which figures are available, child poverty increased in the 1990s.
Enligt vad som sägs i betänkandet har barnens fattigdom ökat under 1990-talet i 14 av de 17 medlemsstater där statistik har funnits tillgänglig.
EnglishUntil these figures are available, there will be problems in releasing the general implementation reserve of some EUR 650 million.
Innan dessa siffror finns till hands kommer vi att få problem med frigörandet av den allmänna genomförandereserven om cirka 650 miljoner.

Aprende otras palabras

English
  • figures available

Además bab.la te proporciona el diccionario francés-español para más traducciones.