Cómo se dice "file menu" en sueco

EN

"file menu" en sueco

volume_up
file menu {sustantivo}
SV

EN file menu
volume_up
{sustantivo}

file menu
volume_up
filmeny {gén. com.}

Traducciones similares para file menu en sueco

file sustantivo
to file verbo
menu sustantivo

Ejemplos de uso para "file menu" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe Insert Sounds dialog is similar to the dialogs called up via the menu commands File - Open.
Dialogrutan Infoga ljud motsvarar den dialogruta som du kan öppna med Arkiv - Öppna.
EnglishTo reconnect, choose Offlinefrom the File Menu and then select Work Online.
Om du vill koppla upp igen väljerdu Nedkopplat läge på menyn Arkiv och sedan Arbeta uppkopplad.
EnglishYou can choose New Window from theFile menu to continue browsing.
Om du vill fortsätta att läsa annatväljer du Nytt fönster på menyn Arkiv.
EnglishGo to the Insert - File menu item and select the presentation that has already been saved.
Välj meny Infoga - Fil och välj ut den redan sparade presentationen.
EnglishThis function is only active when you select the Page View function on the File menu.
Du kan bara välja den här funktionen om du har valt funktionen Förhandsgranskning på menyn Arkiv.
EnglishThis function is only active when you select the Page View function on the File menu.
Den här funktionen går bara att välja om du har valt funktionen Förhandsgranskning på Arkiv -menyn.
EnglishThe following explains how you can integrate scanning commands into the File menu of a text document.
Här beskrivs hur du integrerar skanningskommandon på Arkivmenyn i ett textdokument.
EnglishOnce you've finished making changes, save the file by clicking the File menu and selecting Save.
När du har utfört dina ändringar sparar du filen genom att klicka på Arkiv och välja Spara.
EnglishTo do this, choose Offline from the file menu and then select Synchronize.
Välj då Nedkopplat på menyn Arkiv och välj Synkronisera.
EnglishThe AutoPilot Presentation starts automatically if you open a new presentation with menu File - New.
AutoPilot Presentation startas automatiskt när du öppnar en ny presentation via menyn Arkiv - Nytt.
English(Note: you can always change which folders you subscribe to by selecting Subscribe from the File menu).
Anm: Du kan alltid ändra vilka mappar du prenumererar på genom att välja Prenumerera på menyn Arkiv.
EnglishGoto 'Subscribeto Newsgroups' under the main 'File' menu option, andsubscribe to the desired Newsgroups.
Gå till Prenumererapå diskussionsgrupp på menyn Arkiv ochprenumerera på önskade diskussionsgrupper.
EnglishA TWAIN driver is usually integrated into the File menu.
En TWAIN-drivrutin infogas för det mesta på arkivmenyn.
EnglishSelect Go Online from the File menu, then try again.
Välj Koppla upp på menyn Arkiv och försök sedan igen.
EnglishIn the File menu, select the Properties... menu item.
EnglishThe File menu contains a Versions command.
På menyn Arkiv finns kommandot Versioner.
EnglishTo read this message, you must reconnect to the network, choose Offline from the File menu and then select Work Online.
Om du vill läsa meddelandet måste du först koppla upp med alternativet Koppla upp på menyn Arkiv och sedan visa meddelandet igen.
EnglishYou may save the converted file and use the Import command available in the Address Book File menu to manually import the file.
Spara den konverterade filen och använd sedan alternativet Importera på menyn Arkiv i Adressbok om du vill importera filen manuellt.
EnglishIf you would like to get the plug-in, click Cancel, select 'Go Online' from the File menu, then click the plug-in icon on the page.
Om du vill hämta insticksprogrammet klickar du på Avbryt, väljer Koppla upp på menyn Arkiv och klickar sedan på ikonen för insticksprogrammet.
EnglishDetermine here which data of the document created with this template will be automatically included in the document properties (menu File - Properties).
Här definierar du vilka uppgifter som ska finnas i dokumentegenskaperna (menyn Arkiv - Egenskaper) för dokument som skapas med den här mallen.