Cómo se dice "file properties" en sueco

EN

"file properties" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "file properties" en distintos contextos.

Traducciones similares para file properties en sueco

file sustantivo
to file verbo
properties sustantivo
Swedish
property sustantivo

Ejemplos de uso para "file properties" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf a title has not be assigned (see File - Properties), the file name will be inserted instead.
Om du ännu inte gett dokumentet en rubrik (under Arkiv - Egenskaper) visas filnamnet istället för rubriken.
EnglishIn the File menu, select the Properties... menu item.
EnglishAll information entered under File - Properties remains intact when the document is saved, even if a new name is used.
Information som du anger under Arkiv - Egenskaper ändras inte när dokumentet sparas, även om du använder ett nytt namn.
EnglishChoose File - Properties.
EnglishDetermine here which data of the document created with this template will be automatically included in the document properties (menu File - Properties).
Här definierar du vilka uppgifter som ska finnas i dokumentegenskaperna (menyn Arkiv - Egenskaper) för dokument som skapas med den här mallen.
EnglishFor example, the " first name " and " last name " in the data fields under File - Properties is used to identify the author of a new document.
Uppgifterna i datafälten " Förnamn " och "Efternamn " används under Arkiv - Egenskaper för att t.ex. ange ditt namn som författare till ett nytt dokument.

Aprende otras palabras

English
  • file properties

Más en el diccionario italiano-español.