Cómo se dice "file sharing" en sueco

EN

"file sharing" en sueco

volume_up
file sharing {sustantivo}

EN file sharing
volume_up
{sustantivo}

1. Informática

file sharing
volume_up
fildelning {gén. com.}
Copyright infringements and illegal file sharing are examples of such challenges.
Upphovsrättsbrott och illegal fildelning är exempel på sådana utmaningar.
Another issue that is close to my heart is file sharing.
En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är fildelning.
In Sweden, for example, we have had a wide-ranging debate about file sharing.
Sverige har vi haft en omfattande debatt om fildelning.

Traducciones similares para file sharing en sueco

file sustantivo
to file verbo
sharing sustantivo
to share verbo
share sustantivo

Ejemplos de uso para "file sharing" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf you exchange or download files using these file-sharing methods, be on the lookout for malware.
Se upp för skadlig programvara när du byter eller hämtar filer med hjälp av sådana fildelningsmetoder.
English   Mr President, two weeks ago, the police in Sweden carried out a fifty-man raid in order to shut down a website that facilitated file-sharing.
   – Herr talman! För två veckor sedan gjorde polisen i Sverige en 50 man stor razzia för att stänga ner en hemsida som underlättade för fildelare.