Cómo se dice "filed a complaint" en sueco

EN

"filed a complaint" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "filed a complaint" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "filed a complaint" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis woman was ordered to leave the country after she filed a complaint with the police.
Denna kvinna beordrades att lämna landet efter att hon hade lämnat in ett klagomål hos polisen.
EnglishIt was only when Airbus won a series of aircraft orders that Boeing filed a complaint with the WTO.
Det var inte förrän Airbus fick en rad flygplansordrar som Boeing anförde klagomålet till Världshandelsorganisationen.
EnglishThe EC expressed its opposition to the Federal authorities and also filed a complaint before the WTO.
EG protesterade mot detta inför de federala myndigheterna och ingav ett klagomål till Världshandelsorganisationen (WTO).
EnglishYour interpretation is not adopted by the European trade unions which have filed a complaint against you for infringement of the Treaties.
Era tolkningar godtas inte av de europeiska fackföreningarna som har anmält er för fördragsbrott.

Aprende otras palabras

English
  • filed a complaint

Busque más palabras en el diccionario portugués-español.