Cómo se dice "filed for bankruptcy" en sueco

EN

"filed for bankruptcy" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "filed for bankruptcy" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "filed for bankruptcy" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn Lithuania, the Lithuanian airline 'FlyLAL' also filed for bankruptcy this year.
I Litauen ansökte också det litauiska flygbolaget ”FlyLAL” om konkurs i år.
English(ET) Over the past nine years, 77 airlines have filed for bankruptcy.
(ET) Under de senaste nio åren har 77 flygbolag ansökt om konkurs.
EnglishSeventy-seven airlines have filed for bankruptcy in the European Union since 2000.
Sedan 2000 har 77 flygbolag i EU begärts i konkurs.
EnglishOnce a company has filed for bankruptcy, passengers who have purchased tickets usually lose all their money.
När ett företag väl har ansökt om konkurs förlorar de passagerare som har köpt biljetter vanligtvis hela beloppet.
EnglishA few weeks ago in my local area, a large company with 2 000 employees filed for bankruptcy and the employees are facing ruin because the banks are cutting back the lines of credit.
För några veckor sedan ansökte ett stort företag med 2 000 anställda i mitt närområde om konkurs och de anställda står på ruinens brant eftersom bankerna sänker kreditramarna.

Aprende otras palabras

English
  • filed for bankruptcy

Más traducciones en el diccionario italiano-español.