EN fill
volume_up
{sustantivo}

1. general

fill (también: refill)
volume_up
påfyllning {gén. com.}

2. figurativo

fill
volume_up
lystmäte {n} [fig.]

Sinónimos (inglés) para "fill":

fill

Ejemplos de uso para "fill" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe failed to fill a considerable number of parliamentary posts throughout this year.
En betydande del av tjänsterna i parlamentet förblev obesatta under hela året.
EnglishWould this really fill the various Parliament groups with a sense of satisfaction?
Fyller detta verkligen de olika parlamentsgrupperna med tillfredsställelse?
EnglishSelect this option if you do not want the current area fill to be displayed.
Du väljer det här alternativet när den aktuella ytfyllningen inte ska visas.
EnglishThis fill consists of individual rectangles whose size can be adjusted under Tile size.
Fyllningen består av rektanglar vars storlek Du ställer in under Kakelstorlek.
EnglishMark the AutoFit check box to adjust the object fill to the size of the area.
Med Anpassa anger Du att objektfyllningen ska anpassas till ytans storlek.
EnglishThose of you who ask for the floor would fill much more than half an hour.
Det skulle ta mycket mer än en halvtimme att låta alla som begär ordet tala.
EnglishAnd so we tend to fill these times up when things should really go really quickly.
Så vi fyller ut dessa tider när det egentligen borde gå väldigt snabbt.
EnglishNow, my overpaid lawyer here will fill you in on his description and whereabouts.
Min överbetalda advokat kommer att uppdatera dig...... om hur han ser ut och var han finns.
EnglishI could quite easily go on like this for a while and fill my 3 minutes very quickly.
Så kan jag fortsätta en stund till och då skulle mina tre minuter snabbt vara till ända.
EnglishAs there are no closed lines left after the break, you cannot fill in areas anymore.
Eftersom kurvan inte är sluten efter nedbrytningen kan du inte längre använda ytfyllning.
EnglishEU money is easy money – provided you fill in the forms nicely, or forge them.
EU-pengar är lätta pengar – så länge man fyller i formulären korrekt, eller förfalskar dem.
EnglishFill in the form information and click theGenerateURL button below.
Fyll i informationen i formuläret och klicka på knappen Skapa webbadress nedan.
EnglishLadies and gentlemen, the Russian elections held on 2 December may fill us with fear.
Det ryska valet som hölls den 2 december kan ge upphov till stor oro.
EnglishPlease fill in your email address in theMail and Newsgroup preferences.
Fyll i e-postadressen i inställningarnaför e-post och diskussionsgrupper.
EnglishUse the context menu to select further options for the Fill Mode and to exit this mode.
På snabbmenyn kan du välja fler alternativ för fyllningsläget och avsluta fyllningsläget.
EnglishThe area is only visible if you have selected Hatching as the type for the area fill.
Området visas bara när Du har valt Skraffering som typ av ytfyllning.
EnglishTherefore, the socialist amendments aim to fill this particular gap.
De socialdemokratiska ändringsförslagen försöker därför att komplettera detta tomrum.
EnglishI must speak on this question, to try to fill in the whole picture.
Jag vill komma in angående denna fråga i ett försök att säga hela sanningen.
EnglishToday there is a widespread tendency to fill regulatory gaps with self-regulation codes.
I dag finns en utbredd tendens att luckor i lagstiftningen fylls med självregleringskoder.
EnglishYou can assign a shadow to any object regardless of the selected object fill.
Du kan tilldela alla ytor en skugga oberoende av vald ytfyllning.