Cómo se dice "fill i" en sueco

EN

"fill i" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "fill i" en distintos contextos.

Traducciones similares para fill i en sueco

fill sustantivo
to fill verbo
I sustantivo
I pronombre
Swedish

Ejemplos de uso para "fill i" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAs befits a true Dutchman, I always fill up there, paying Luxembourg prices.
Som det anstår en sann holländare tankar jag alltid där och betalar de priser som gäller i Luxemburg.
EnglishSo whenever I fill up my gas, I think of that liter, and how much carbon.
Och jag vet att olja kommer från havet och fytoplankton.
EnglishCome talk to me about it, I'll fill in some of the details if you want.
Fråga mig om det efteråt så kan jag ge er fler detaljer.
EnglishI could fill in the desk and chair and take everything else.
Jag kunde fylla i skrivbord och stol och ta allt det övriga.
EnglishIt asked me to fill in what I had.
EnglishMr President, it is sometimes hard to keep a clear head when grievances fill the air and I think we are seeing the results of that.
Herr talman! Ibland är det svårt att hålla huvudet klart när luften fylls av klagomål och jag tror att det är just det vi ser.
EnglishOf course I am not being entirely serious, but I promised the President that I would fill in the time until 5.30, when Question Time begins.
Det är naturligtvis ingen anmärkning på fullt allvar, men jag har lovat ordföranden att överbrygga tiden fram till frågestunden kl.
EnglishNormally, I fill up in the Netherlands, but if I travel through Luxembourg on my way to Strasbourg anyway, it does work out as more cost-effective.
I vanliga fall tankar jag i Nederländerna, men om jag ändå reser genom Luxemburg på vägen till Strasbourg blir det mycket billigare.
EnglishMr President, I should have liked to present a more comprehensive picture, but I shall fill in the gaps at the end of the debate, if there is to be a debate.
Herr talman, jag hade gärna gett er en utförligare bild, men jag skall i stället fylla i luckorna efter debatten, om det blir någon debatt.

Aprende otras palabras

English
  • fill i

Echa un vistazo al diccionario español-inglés de bab.la.