Cómo se dice "final stretch" en sueco

EN

"final stretch" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "final stretch" en distintos contextos.

Traducciones similares para final stretch en sueco

final sustantivo
final adjetivo
to final verbo
stretch sustantivo
to stretch verbo

Ejemplos de uso para "final stretch" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWith regard to the euro, we all agree that we are on the final stretch.
Beträffande euron är vi alla överens om att vi befinner oss på slutsträckan.
EnglishThe world watched as he took the final stretch on his road to freedom.
Världen såg på medan han tog de sista stegen på sin väg mot friheten.
EnglishWe are now entering into the final stretch of the negotiation process.
Vi har nu kommit till sista raksträckan i förhandlingarna.
EnglishFurthermore, the final stretch of the river and the adjacent coastal waters are included on the list of wetlands of the Community of Valencia.
Dessutom ingår flodens sista sträckning och angränsande kustvatten i regionen Valencias förteckning över våtmarker.
EnglishNow, all that remains before us is the last home stretch, the final 10% of the problems referred to by several honourable Members during these debates.
Nu återstår bara den sista sträckan, de sista 10 procenten av de problem som tagits upp av flera av de ärade ledamöterna under dessa debatter.
EnglishWill he support Romania in the final stretch of what has been a major endurance test, leading to early entry in January 2007, and for Bulgaria too?
Kommer han att stödja Rumänien i slutspurten av vad som har varit ett stort uthållighetsprov för att de skall kunna ansluta sig tidigt, i januari 2007, och så även för Bulgariens del?

Aprende otras palabras

English
  • final stretch

Más en el diccionario portugués-español.