EN indemnity
volume_up
{sustantivo}

1. general

indemnity (también: award, penalty, reparation, reparations)
Obviously, airlines are entitled to think that, if farmers can claim damages for natural disasters, they, too, are entitled to an indemnity.
Flygbolagen är naturligtvis berättigade att anse att de också har rätt till skadestånd vid en naturkatastrof, när jordbrukare kan kräva det.
To give an example, vessels sailing in US waters are required to provide a security of USD one billion and, in the event of an accident, a sum of USD five billion is required as indemnity.
För att ge ett exempel: av de fartyg som passerar genom Förenta staternas vatten krävs en garanti på en miljard dollar och i fall av olycka krävs ett belopp på fem miljarder dollar i skadestånd.
It is true that the Court is not complying with my request for indemnity because it believes that the French Court of Appeal and its 11 judges found me totally and definitively innocent.
Det är riktigt att domstolen har avslagit mitt yrkande om skadestånd, eftersom den anser att den franska appellationsdomstolen och dess 11 domare har funnit mig helt och definitivt oskyldig.
indemnity (también: indemnification)
indemnity (también: atonement, expiation, fee, recompense)
volume_up
gottgörelse {gén. com.}
indemnity

2. negocios

indemnity
Obviously, airlines are entitled to think that, if farmers can claim damages for natural disasters, they, too, are entitled to an indemnity.
Flygbolagen är naturligtvis berättigade att anse att de också har rätt till skadestånd vid en naturkatastrof, när jordbrukare kan kräva det.
To give an example, vessels sailing in US waters are required to provide a security of USD one billion and, in the event of an accident, a sum of USD five billion is required as indemnity.
För att ge ett exempel: av de fartyg som passerar genom Förenta staternas vatten krävs en garanti på en miljard dollar och i fall av olycka krävs ett belopp på fem miljarder dollar i skadestånd.
It is true that the Court is not complying with my request for indemnity because it believes that the French Court of Appeal and its 11 judges found me totally and definitively innocent.
Det är riktigt att domstolen har avslagit mitt yrkande om skadestånd, eftersom den anser att den franska appellationsdomstolen och dess 11 domare har funnit mig helt och definitivt oskyldig.
indemnity (también: settlement, refund)
volume_up
utgäld {gén. com.}

Sinónimos (inglés) para "indemnity":

indemnity

Ejemplos de uso para "indemnity" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI should therefore like attention to be given to these indemnity regulations.
Jag vill därför att dessa skadeståndsregler uppmärksammas.
EnglishWe should also recognise the importance of insurance and indemnity insurance as a way of mitigating risk.
Vi bör också inse vikten av försäkringar och skadeförsäkringar när det gäller att dämpa risker.
EnglishWe know from talking to midwives recently about the difficulty of getting professional indemnity insurance.
Genom våra senaste samtal med barnmorskor vet vi hur svårt det är att få en yrkesskadeförsäkring.
EnglishThe same applies to what is known as the 1946 Criminal Indemnity Act.
Vi måste kontrollera om detta stämmer överens med EU-rätten, precis som den så kallade lagen om straffrihet från 1946.
EnglishIf, as the companies producing them say, there are no health risks, why should we not have a mandatory health indemnity?
Om, som de företag som tillverkar dem säger, det inte finns några hälsorisker, varför skulle vi inte ha ett obligatoriskt hälsoskadestånd?
EnglishFirstly, the indemnity mechanism laid down in this directive and other directives on motor vehicle insurance is based on the green card system.
För det första så grundar sig den skadeståndsmekanism som fastställs i både detta direktiv och de övriga direktiven om försäkringar för motorfordon på systemet med gröna-kort-byråer.