Cómo se dice "kiln" en sueco

EN

"kiln" en sueco

volume_up
kiln {sustantivo}
SV

"kil" en inglés

volume_up
kil {gén. com.}
EN

kiln {sustantivo}

volume_up
kiln (también: oven, stove)
volume_up
ugn {gén. com.}
kiln
SV

kil {género común}

volume_up
kil (también: trekant, trekantig bit)
volume_up
wedge {sustantivo}
Jag vädjar om att vi nu inte ska slå in en kil mellan parlamenten och regeringarna.
I urge us not to drive a wedge now between parliaments and governments.
Det skulle driva in en tjock kil mellan dem som har tillgång till information och dem som inte har det.
That would drive a thick wedge between those who have access to information and those who do not.
Här är den enes syfte att driva in en kil mellan parterna.
Here, the objective of one of them is to drive a wedge between the two parties.
kil (también: ribba, dubb, skena, tåförstärkning)
volume_up
cleat {sustantivo}
kil (también: levrat blod)
volume_up
gore {sustantivo}

Ejemplos de uso para "kiln" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishLKAB has four pelletizing plants of grate-kiln system in Kiruna.
LKAB har fyra järnmalmspelletsverk av typen grate-kiln i Kiruna.
EnglishWe have also initiated adaptive methods for process control of batch drying, a technique now used in a wide range of industrial kiln dryers.
Detta minskar risken för sprickbildning och ger därmed en bättre torkningskvalitet.
EnglishModelling of failure in Rotary-kiln systems
EnglishIn this area moisture transport with CT scan during the drying process and technical aspects of the industrial drying kiln is mainly studied.
Inom detta område studeras främst fukttransport med CT-scanning under pågående torkning samt processtekniska aspekter av den industriella virkestorkningen.
EnglishThe necessary investment for cement kiln fume cleaning can be funded by the large profit generated by taking in hazardous waste and savings on fuel costs.
De investeringar som behövs för rökgasrening vid cementugnar kan betalas genom de höga inkomsterna från mottagande av farligt avfall och besparingen av bränsle.