EN

lousy {adjetivo}

volume_up
lousy (también: bad, base, dismal, miserable)
But we cannot penalise people when they have a lousy government.
Men vi kan inte bestraffa människor för att de har en usel regering.
It is a lousy, rotten piece of legislation that will permanently shake our citizens ' confidence in the European Union!
Den är en eländig, usel rättsakt och kommer att skaka EU-medborgarnas förtroende under lång tid!
The owner of this watch is a bad gambler and a lousy shot.
Klockans ägare är en dålig spelare och usel skytt.
lousy (también: grim)
lousy (también: rife)
lousy (también: close, compact, dense, frequent)
lousy
lousy
lousy
lousy
lousy

Sinónimos (inglés) para "lousy":

lousy

Ejemplos de uso para "lousy" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

English~~~ Look at the quality of the free paper compared to your lousy regular paper!
"Kolla in kvalitén på det här gratispappret jämfört med ditt usla vanliga papper!
EnglishClosest thing to a clue is a pack of matches from a lousy saloon.
Den enda ledtråden är en tändsticksask från en dålig bar.
EnglishThis is discriminatory and in conflict with the principle of equality - again, scheming, lousy behaviour.
Det är diskriminerande, och det strider mot likabehandlingsprincipen - återigen beräknande, uselt beteende.
EnglishYou want to come after me over a couple of lousy bricks?
Vill du sätta efter mig för två sketna tackor?
EnglishSkip the part about her being lousy driver, though.
Hoppa däremot över den biten om att hon kör uselt.
EnglishA lot of time spent cooking again, but a lousy meal.
Ett ångkok gör, än en gång, inte soppan bättre.
EnglishThat lousy, leather-faced, frog-eyed, motherfucker.
EnglishAnd he had a big jar full of placebo pills that he would give them, and he'd say, "Come back in a week, if you still feel lousy."
Och han hade en stor burk placebopiller som han gav dem, och han sa, "Kom tillbaka om en vecka om du inte känner dig bättre."
EnglishIf the objective is to smuggle a treaty in, these are expert media relations - but what scheming, lousy behaviour.
Om målet är att smyga in ett fördrag är det ett utmärkt arbete när det gäller förbindelserna med pressen - men vilket beräknande, uselt beteende.
EnglishYou lousy, cheating little shit!
EnglishThe report is somewhat like the curate's egg – it is good in parts and not so good in parts; in fact, it is lousy in some parts.
Betänkandet är lite halvdant – det har delar som är bra, och delar som är mindre bra. I själva verket har det också delar som är riktigt dåliga.
EnglishThat's a lousy idea.
EnglishFor the first time in human history, talented students don't have to have their potential and their dreams written out of history by lousy teachers.
För första gången i mänsklighetens historia, måste inte begåvade studenter få sin potential och sina drömmar utraderade av usla lärare.
EnglishMr President, much as I respect Mr Leinen, I have rarely seen such a lousy draft as the one about European political parties.
Herr talman! Med all den respekt jag hyser för min kollega Leinen, har jag sällan sett ett så värdelöst förslag som detta om de europeiska politiska partierna.
EnglishThe report is somewhat like the curate's egg – it is good in parts and not so good in parts; in fact, it is lousy in some parts.
Det erkänner att den inre marknaden handlar om att skapa nya och bättre arbetstillfällen, den handlar om att skapa välstånd, inte bara för företagen, och den handlar om social sammanhållning.
EnglishThe two texts are identical in terms of legal obligations; the difference is the name and the jettisoning of referendums - again, scheming, lousy behaviour.
De två texterna är identiska när det gäller rättsliga förpliktelser. Skillnaden är att man har ändrat namnet och tagit bort folkomröstningarna - återigen beräknande, uselt beteende.
EnglishWhat is new is that 255 pages of changes have now been inserted in 2 800 pages of treaty, making the text unreadable for everyone but nerds - again, what scheming, lousy behaviour.
Det nya består i att 255 sidor ändringar nu har införts i 2 800 sidor fördrag, vilket har gjort texten oläslig för alla utom nördar - återigen, vilket beräknande, uselt beteende.
EnglishImagine going to the people with the issue of a practical mini-treaty and then serving up the rejected Constitution again, but now without a referendum - again, scheming, lousy behaviour.
Tänk att gå till folk med ett praktiskt minifördrag och sedan servera den förkastade konstitutionen igen, men nu utan någon folkomröstning - återigen beräknande, uselt beteende.