Cómo se dice "market segmentation" en sueco

EN

"market segmentation" en sueco

EN

market segmentation {sustantivo}

volume_up
market segmentation

Ejemplos de uso para "market segmentation" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishReducing labour market segmentation is, first and foremost, the responsibility of the Member States.
Att minska segmenteringen på arbetsmarknaden är först och främst medlemsstaternas ansvar.
EnglishWe must create a complete market without obstacles and segmentation.
Vi måste skapa en fullständig marknad utan hinder och segment.
EnglishA second set of issues is labour market segmentation.
En annat område är segmenteringen på arbetsmarknaden.
EnglishWe also need to reduce labour market segmentation.
Vi måste även minska segmenteringen på arbetsmarknaden.
EnglishThis would make it possible to open up research activities and to put an end to market segmentation.
Det skulle göra det möjligt att undanröja gränserna mellan forskningsverksamhet och få ett slut på marknadens segmentering.
EnglishAnother point is the need to reduce labour market segmentation in line with the common flexicurity policies.
En annan punkt är behovet av att minska segmenteringen på arbetsmarknaden i linje med den allmänna flexicurity-politiken.
EnglishThe two labour market problems which the honourable Member has raised, namely, traineeships and labour market segmentation, are among the topics 'Youth on the move' takes up.
De två arbetsmarknadsproblem som parlamentsledamoten nämner, dvs. praktikplatser och segmentering på arbetsmarknaden, är några av de ämnen som ”Unga på väg” tar upp.
Englishthe status of full-time, standard contracts of indefinite duration in comparison with new flexible forms of work and the emphasis on measures to resolve labour market segmentation;
Heltidsanställningens status, standardavtal för tillsvidareanställning kontra nya flexibla anställningsformer och betoningen på åtgärder för att lösa segmenteringen på arbetsmarknaden,