Cómo se dice "on the verge" en sueco

EN

"on the verge" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "on the verge" en distintos contextos.

Traducciones similares para on the verge en sueco

on adjetivo
on adverbio
on preposición
the artículo
Swedish
verge sustantivo
to verge verbo

Ejemplos de uso para "on the verge" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishLess than three years ago, Serbia was on the verge of self-imposed isolation.
För mindre än tre år sedan befann sig Serbien på gränsen till självpålagd isolering.
EnglishThe railways are now on the verge of losing the fight against cars, lorries and buses.
Järnvägarna håller i dag på att förlora kampen mot bilar, lastbilar och bussar.
EnglishWe are now on the verge of a very important review of the future of the internal market.
Vi har fortfarande problem där dessa standarder inte erkänns av medlemsstaterna.
EnglishWe are on the verge of adopting a common constitution drawn up in the full light of day.
Vi är på väg att anta en gemensam konstitution som utarbetats i full öppenhet.
EnglishWe are now on the verge of a very important review of the future of the internal market.
Vi står nu på gränsen till en mycket viktig översyn av den inre marknadens framtid.
EnglishOnly three years ago the two states teetered on the verge of nuclear war.
För bara tre år sedan stod de två staterna på randen till ett kärnvapenkrig.
EnglishAs a firm supporter I only wish my own country England was on the verge of joining.
Som trogen anhängare önskar jag bara att mitt eget land England vore på väg att ansluta sig.
EnglishWe may be on the verge of a classic banking crisis of withdrawal of confidence.
Kanske är vi nära en klassisk bankkris med en förtroendeförlust.
EnglishThanks to the euro, we feel as if we are constantly on the verge of losing public confidence.
Tack vare euron känner man sig hela tiden på gränsen till en förtroendekris.
EnglishThis is a gamer who is on the verge of something called an epic win.
Det här är en spelare som är på gränsen till något som kallas en storvinst.
EnglishGreece is on the verge of bankruptcy and Spain and Portugal are also in difficulties.
Grekland är konkursmässigt, Spanien och Portugal har också problem.
EnglishWe are on the verge of an energy crisis and a financial crisis.
Vi måste investera nu. Vi står på randen till en energikris och en finanskris.
EnglishI'm on the verge of numerous... countless... scientific breakthroughs.
Jag står på gränsen till att göra otaliga... vetenskapliga genombrott.
EnglishMy group and I fear that in the case of Togo the EU could be on the verge of doing precisely that.
Min grupp och jag befarar att det är just vad EU håller på att göra i fråga om Togo.
English720 banks are on the verge of closure and the rest are unable to honour their undertakings.
720 banker riskerar att stängas och resten av bankerna kan inte fullgöra sina skyldigheter.
EnglishWe are on the verge of a change in paradigms which will influence existing structures greatly.
Vi står inför ett paradigmskifte, som kommer att gripa djupt in i existerande strukturer.
EnglishEurope is on the verge of great challenges which are going to require a strong legal cooperation.
Europa står inför stora utmaningar som kommer att kräva ett starkt rättsligt samarbete.
EnglishOut of Guatemala's population of 11 million, more than half live on the verge of poverty.
Av Guatemalas befolkning på 11 miljoner personer lever mer än hälften på gränsen till fattigdom.
EnglishThe current system is already on the verge of being an invasion of privacy and is sufficiently secure.
Dagens system är redan på gränsen till integritetsövergrepp och tillräckligt säkert.
EnglishSome of these countries are on the verge of ecological disaster.
Vissa av länderna befinner sig på gränsen till en ekologisk katastrof.

Aprende otras palabras

English
  • on the verge

Busque más palabras en el diccionario inglés-español.