Cómo se dice "open air" en sueco

EN

"open air" en sueco

EN open air
volume_up
{adjetivo}

open air
Agriculture is particularly affected by climate change, as its products are produced in the open air.
Jordbruket påverkas särskilt av klimatförändringar, eftersom dess produkter tillverkas utomhus.
Toxic residues are stored in the open air.
Giftiga restprodukter lagras utomhus.
We know that the risks are greatest for people who are in the open air a great deal, especially children.
Vi vet att riskerna är störst för de personer som vistas utomhus mycket, inte minst barn.

Sinónimos (inglés) para "open air":

open air

Ejemplos de uso para "open air" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThese camps, ladies and gentlemen, are truly open-air prisons.
Dessa läger, mina damer och herrar, är i själva verket fängelser ute i det fria.
EnglishSubject: 'Open skies ' air transport agreement between the EU and the USA
Angående: " Open skies " -avtal inom luftfarten mellan EU och USA
EnglishSubject: 'Open skies' air transport agreement between the EU and the USA
Angående: " Open skies" -avtal inom luftfarten mellan EU och USA
EnglishBut then I remembered Tom talking to the open air and I tried it.
Men så mindes jag när Tom pratade ut i tomma intet- -och testade det.
EnglishThe Mediterranean has become the largest open-air common grave anywhere.
Medelhavet har blivit världens största massgrav i det fria.
EnglishWould building workers be allowed to work in the open air only with protective headgear and long shirts?
Skulle byggarbetare bara tillåtas att arbeta ute i fria luften om de bär en skyddande huvudbonad och långärmad skjorta?
EnglishSome countries have adopted rigorous veterinary measures, restricted open-air poultry farming and banned trade fairs.
Vissa länder har antagit stränga veterinäråtgärder, begränsat fjäderfäuppfödning i det fria och förbjudit branschmässor.
EnglishThe supervisory function would be carried out within separate companies whose capital would be open to air companies or private partners.
Flygledningsfunktionen skulle kunna utövas i separata bolag vars kapital skulle vara öppet för flygbolagen eller privata partner.
EnglishClean air, wide-open spaces!
English(SK) In all of these strategies and frameworks, we must bear in mind the fundamental fact that Europe is not a project to construct an open-air museum.
(SK) I alla dessa strategier och ramar måste vi komma ihåg att EU-projektet inte handlar om att skapa ett friluftsmuseum.
EnglishDoes asking for the directives such as those on 'birds' , 'habitats' , 'open air markets' or 'biotechnologies' to be amended make one anti-European?
Är man antieuropeisk när man begär att direktiv som "Fåglar", "Bostäder", "Utomhusmarknader" eller "Bioteknik" skall ändras?
EnglishEurope cannot become known for turning immigrants away, nor can we allow the Atlantic and the Mediterranean to become open-air cemeteries.
EU får inte bli känt för att avvisa invandrare i massor, och inte heller kan vi tillåta att Atlanten och Medelhavet blir öppna kyrkogårdar.
EnglishEurope cannot become known for turning immigrants away , nor can we allow the Atlantic and the Mediterranean to become open-air cemeteries.
EU får inte bli känt för att avvisa invandrare i massor, och inte heller kan vi tillåta att Atlanten och Medelhavet blir öppna kyrkogårdar.
EnglishDoes asking for the directives such as those on 'birds ', 'habitats ', 'open air markets ' or 'biotechnologies ' to be amended make one anti-European?
Är man antieuropeisk när man begär att direktiv som " Fåglar ", " Bostäder ", " Utomhusmarknader " eller " Bioteknik " skall ändras?
EnglishWe have called on the Commission to intervene; we believe it has a duty to do so because to have 10 000 tonnes of asbestos and toxic waste out there in the open air is a danger to everyone.
Vi har uppmanat kommissionen att ingripa. Vi anser att den är skyldig att göra det eftersom 10 000 ton asbest och giftigt avfall i det fria är en fara för alla.
EnglishThe earthquake region of Sichuan must be converted into an open-air laboratory where potential solutions can be tested out and the findings used for the reconstruction of that province.
Jordbävningsregionen Sichuan måste omvandlas till ett utomhuslaboratorium där potentiella lösningar kan testas och resultaten användas för att återuppbygga provinsen.
EnglishI am in favour of the text of this Agreement because it introduces measures designed to gradually open up the Canadian air market, allowing greater investment freedoms for both parties.
Jag stöder texten i detta avtal, eftersom det inför åtgärder för att gradvist öppna den kanadensiska luftfartsmarknaden, vilket ger båda parterna ökad investeringsfrihet.