Cómo se dice "out-migration" en sueco

EN

"out-migration" en sueco

EN out-migration
volume_up
{sustantivo}

out-migration
volume_up
utflyttning {gén. com.}

Sinónimos (inglés) para "out-migration":

out-migration

Ejemplos de uso para "out-migration" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAs the rapporteur also points out, economic migration is without doubt an extremely sensitive subject for the Member States.
Därför går det inte att inrätta en gemensam invandringspolitik utan en aktiv integrationspolitik.
EnglishAs the rapporteur also points out, economic migration is without doubt an extremely sensitive subject for the Member States.
Som föredraganden även påpekar är ekonomisk migration utan tvivel en ytterst känslig fråga för medlemsstaterna.
EnglishWe have already had to extend the Commission's mandate once until the end of December 2008 to carry out the migration.
Vi har redan varit tvungna att förlänga kommissionens mandat en gång till slutet av december 2008 för genomförandet av migreringen.
EnglishThis is why we could agree to moving the calendar back and extending the Commission's mandate to carry out the migration properly.
Detta är anledningen till att vi kunde gå med på att förlänga kommissionens mandat så att migreringen kan göras på tillbörligt sätt.
EnglishThe Commission has again fallen way behind schedule and is now asking for an unlimited extension of its mandate to carry out the migration.
Kommissionen ligger återigen långt efter i schemat och ber nu om en obegränsad förlängning av dess mandat för att genomföra migreringen.
EnglishWe need a sensible and well thought-out migration policy to improve the demographic structure of the EU and to strengthen the economy and people's welfare.
Vi behöver en sansad och genomtänkt migrationspolitik för att förbättra den demografiska strukturen i EU och stärka ekonomin och välfärden.
EnglishPlease take the fair trade report to be debated here later in Parliament seriously if you wish to reduce migration out of economic necessity.
Var goda och ta betänkandet om rättvis handel som ska debatteras längre fram här i parlamentet på allvar om ni vill minska migrationen på grund av ekonomisk nödvändighet.