Cómo se dice "outer space" en sueco

EN

"outer space" en sueco

volume_up
outer space {sustantivo}

EN outer space
volume_up
{sustantivo}

outer space (también: cosmos)

Sinónimos (inglés) para "outer space":

outer space
English

Ejemplos de uso para "outer space" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishGotta be ready if some slime-faces from outer space come callin '!
Man måste ha rymdskepp för att hålla världsrymdens skrynkeltrynen på mattan.
EnglishBut how could they survive the trip across outer space on a hunk of rock?
Men hur överlevde de resan från yttre rymden på ett stenstycke?
EnglishA Bulgarian folk song was included on the Voyager Golden Record which was sent into outer space by NASA.
En bulgarisk folksång fanns med på den guldskiva som Nasa skickade ut i yttre rymden.
EnglishWhy should Europe get involved in the far reaches of outer space?
Varför skall Europa engagera sig i världsrymdens vidder?
EnglishFrom outer space you can see that Planet Earth is warming up.
Från rymden kan man se hur planeten Jorden värms upp.
EnglishThe first mook from Brooklyn to go into outer space.
Den förste snubben från Brooklyn som besökt yttre rymden.
EnglishThere's an outer space layer with black holes and satellites and research satellites and asteroid mining.
Det finns ett lager för yttre rymden med svarta hål och satelliter och forskningssatelliter och asteroidgruvor.
EnglishThere's no water, dummy, we're in outer space.
Det finns inget vatten, knäppis, vi är ute i yttre rymden.
EnglishWith it, they were hoping to capture the minds of people everywhere by being the first to conquer outer space.
Med det, hoppades de att fånga fantasin hos folk överallt genom att vara de första att erövra yttre rymden.
EnglishMy answer is that mastery and exploitation of outer space is the key to success in the world of modern technology.
Jag vill svara: Att behärska och utnyttja världsrymden är nyckeln till framgång i den moderna teknikens värld.
EnglishThere's this, you know, man-made satellite up there in outer space that's obviously broadcasting some kind of signal.
Ute i världsrymden har vi nu en människotillverkad sattelit, som uppenbarligen sänder ut någon slags signal.
EnglishWe can make outer space a space for peace.
Vi kan av världsrymden göra en fredsrymd.
EnglishDude, we're in outer space.
EnglishWe're in outer space.
EnglishI also hope that, if there is any life in outer space, as has been speculated by Mr Newton Dunn, it was tuned in to Mr Havel's speech as well.
Jag hoppas också att, om det finns något liv i yttre rymden, vilket Newton Dunn spekulerade i, även dessa varelser fångade in Havels tal.
EnglishFags in outer space?
EnglishI also hope that, if there is any life in outer space, as has been speculated by Mr Newton Dunn, it was tuned in to Mr Havel' s speech as well.
Jag hoppas också att, om det finns något liv i yttre rymden, vilket Newton Dunn spekulerade i, även dessa varelser fångade in Havels tal.
EnglishThus our idyllic society will not be threatened or attacked from outer space or by Russia, but by two zeros and a mistake on the part of a computer.
Anfallet och hotet mot vår idylliska miljö kommer alltså inte från rymden eller från Ryssland utan från två nollors håll och på grund av maskinens missförstånd.
EnglishI am emphasising the word 'countries', because the Spanish Presidency sounded like it was talking about outer space, and Commissioner Almunia only mentioned Greece.
Jag betonar ordet ”länder”, eftersom det spanska ordförandeskapet lät som om det talade om yttre rymden, och kommissionsledamot Joaquín Almunia nämnde bara Grekland.