Cómo se dice "outgoing" en sueco

EN

"outgoing" en sueco

EN outgoing
volume_up
{adjetivo}

1. general

outgoing (también: outbound, outward)
No outgoing mail (SMTP) server has been specified in Mail and News Preferences.
Ingen server för utgående e-post (SMTP) har angetts i inställningarna för e-post och inlägg.
Last but not least, it also applies to the question of outgoing payments from the European Union.
Sist men inte minst gäller det även frågan om utgående betalningar från Europeiska unionen.
Use Secure Socket Layer(SSL) or TLS for outgoing messages:
Använd SSL (Secure Socket Layer) eller TLS för utgående e-post:
outgoing (también: down)
The outgoing Commission therefore congratulates the German Presidency.
Den avgående kommissionen gratulerar alltså det tyska ordförandeskapet.
To this end, we do not tar all the outgoing Commission with the same brush.
Därför skär vi inte heller alla ledamöter i den avgående kommissionen över en kam.
The outgoing Italian Presidency presented a number of proposals.
Det avgående italienska ordförandeskapet har lagt fram ett antal förslag.

2. "extrovert"

outgoing (también: social)
volume_up
social {adj.}
outgoing (también: convivial, companionable)
outgoing (también: expansive, extrovert, extroverted)

Sinónimos (inglés) para "outgoing":

outgoing

Ejemplos de uso para "outgoing" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishBut in those polling stations, the outgoing president obtained less than 10 % of the vote.
Men i de här lokalerna erhöll den sittande presidenten mindre än tio procent av rösterna.
EnglishOf course it was not, as it was submitted to Parliament by the outgoing Commissioners.
Vi förespråkar ett fritt och säkert Europa som utvecklas snabbt.
EnglishOur outgoing funds are, of course, incoming funds for our colleagues in the African parliaments.
Våra utbetalningar är naturligtvis inbetalningar för våra kolleger i de afrikanska parlamenten.
EnglishIts effects are both insular and outgoing and destroy lives.
Det har både isolerade och utåtriktade effekter och det förstör liv.
EnglishUse this MIME as the outgoing default for these file extensions
Använd den här MIME-typen som standard för filtyperna
EnglishUse this MIME as the outgoing default for this file extension
Använd den här MIME-typen som standard för filtypen
EnglishI commend the outgoing Commissioner and I look forward to the tenure of the incoming Commissioner, Commissioner Kroes.
Det är ingen slump att dagens föredragningslista började med kommissionens arbetsdokument.
EnglishShortly, in six months' time, Parliament will be outgoing.
Snart, om sex månader, avgår parlamentet.
EnglishIf the outgoing Commission had been willing to take that political step, we would not now have to wait for the second reading.
Om den avgångna kommissionen hade velat ta detta politiska steg, hade vi inte i dag behövt vänta på en andra behandling.
EnglishThe outgoing President of the Commission used the term ‘ intelligent ’ with reference to something he once described as stupid, that being the Maastricht criteria.
Detta yttrande, denna kommentar, av Romano Prodi är något vi fortfarande inte betraktar som hans bästa stund.
EnglishThe outgoing Commission had been obliged to resign precisely because of the pressure and debates and confrontation with this Parliament.
Den avträdande kommissionen hade blivit tvungen att avgå just på grund av påtryckningarna, debatterna och konfrontationen med parlamentet.
EnglishFirstly, we need to know whether the current Commission officially accepts the proposals of the outgoing Commission.
Sedan vore det också väldigt bra om vi kunde få reda på vad som skulle hända om vissa medlemsstater hindrar ett avtal från att nås inom den relevanta tidsgränsen.
EnglishI should like to take this opportunity to thank the outgoing Executive Board Member Mr Issing once again for his work and constructive cooperation.
Vi behöver inte bara större förtroende för EU, utan också ett stort förtroende för ECB: s oberoende och för euron som en stark valuta.
EnglishAll of this, as also the adoption of Agenda 2000 in Berlin, was also achieved thanks to the outgoing Commission under Mr Jacques Santer.
Allt detta, liksom överenskommelsen om Agenda 2000 i Berlin, har kunnat ske även tack vare den kommission under ledning av Jacques Santer som nu har avgått.
English   – The policies promoted by the outgoing Commission had an adverse impact on the working classes and grass roots sections of society.
EU: s militarisering fortskrider i snabb takt, och EU har deltagit i eller tillåtit imperialistiska krig och endast intresserat sig för sin egen del av bytet.
EnglishThere were many factors which hampered the outgoing Czech Presidency's work, but the overall picture in terms of Roma issues is nevertheless positive.
Flera faktorer hindrade det föregående tjeckiska ordförandeskapets arbete, men på det stora hela ser vi positivt på utvecklingen i romerfrågorna.
EnglishI do not blame Commissioner Kinnock himself, but I certainly blame the action, attitude and inaction, in fact, of the outgoing Commission.
Jag skyller inte på kommissionär Kinnock personligen, men jag skyller verkligen på åtgärden, attityden och bristen på handling hos den föregående kommissionen.
EnglishIn our view, it is certain that the new Commission will not just continue the disastrous work of the outgoing Commission, but will reinforce it.
Vi är säkra på att den nya kommissionen inte bara kommer att fortsätta i den gamla kommissionens spår utan t.o.m. kommer att föra en ännu skadligare politik.
EnglishIn Georgia we have had the elections, confirmed as regular by the OSCE but challenged by Russia, in which outgoing President Saakashvili was re-elected.
I Georgien har vi haft val som OSSE bekräftar gick korrekt till, men som Ryssland ifrågasätter och där den utåtriktade Mikheil Saakasjvili blev omvald.
EnglishWe too take the view that a caretaker Commission must be appointed as quickly as possible for the remainder of the outgoing Commission's term.
Även vi är av den uppfattningen att det så snart som möjligt måste tillsättas en interimskommission för den återstående delen av den avsatta kommissionens mandat.