Cómo se dice "overexposure" en sueco

EN

"overexposure" en sueco

EN

overexposure {sustantivo}

volume_up
overexposure
I have heard no-one here today deny that overexposure to sunlight is dangerous and can be deadly, yet we have these games being played.
Jag har inte hört någon här i dag förneka att överexponering för solljus är farlig och kan leda till döden, och ändå ser vi hur man spelar detta spel.
If, in the course of these health checks, it emerges that the employee has suffered overexposure and been harmed, a further risk evaluation should be carried out.
Skulle det vid dessa hälsokontroller visa sig att arbetstagaren utsatts för överexponering och skadats därav, görs en ny riskvärdering.
Another important subject is, of course, prevention: that is to say, when an employee suffers overexposure, he should have an automatic right to health checks.
Ett annat viktigt ämne är givetvis förebyggandet, det vill säga när en arbetstagare utsätts för överexponering har han en automatisk rätt till hälsokontroller.

Ejemplos de uso para "overexposure" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn particular, children and workers who spend a lot of time outside appear to be at greatest risk of overexposure to zinc.
Framför allt barn och personer som arbetar mycket utomhus löper stor risk att drabbas av zinköverskott.
EnglishAnother important subject is, of course, prevention: that is to say, when an employee suffers overexposure, he should have an automatic right to health checks.
Detta anser jag kanske som det viktigaste förslaget av de ändringsförslag som vårt utskott nu lägger fram.
EnglishIf, in the course of these health checks, it emerges that the employee has suffered overexposure and been harmed, a further risk evaluation should be carried out.
Det är också viktigt att påföljderna skall vara starka för de arbetsgivare som inte följer dessa rekommendationer.
EnglishI have heard no-one here today deny that overexposure to sunlight is dangerous and can be deadly, yet we have these games being played.
Detta skulle oundvikligen leda till protektionism, en protektionism som redan visar sitt fula tryne efter de franska och nederländska folkomröstningarna.