EN

plates {plural}

volume_up
The fish on our plates comes more and more rarely from European Union waters.
Fisken på våra tallrikar kommer alltmer sällan från Europeiska unionens vatten.
People in Europe do not want poison on their plates.
Folk i Europa vill inte ha gift på sina tallrikar.
Måste du hem och lira ihop lite tallrikar eller?
plates (también: records, slices)

Ejemplos de uso para "plates" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe abbreviations for countries are those used on nationality plates on cars.
Förkortningarna för länderna är de som används som nationalitetsbeteckningar på bilar.
EnglishHow long can you drive in another country with your home registration plates?
Hur länge får du köra i det nya landet utan att registrera om bilen?
EnglishYou would then be driving with foreign plates in the country where you live.
Du kör alltså med utländska registreringsskyltar i landet där du bor.
EnglishThe store owned one of those machines that can print on plates of sugar.
Bageriet hade en av de där maskinerna som kan skriva ut på sockerskivor.
EnglishIt is indeed vital that the meat on European consumers ' plates is healthy.
Det är faktiskt nödvändigt att de europeiska konsumenterna får ett friskt kött på tallriken.
EnglishWe call on Belgrade to finally desist from issuing these licence plates for Kosovo.
Vi uppmanar Belgrad att definitivt låta bli att utfärda dessa registreringsskyltar för Kosovo.
EnglishIt is indeed vital that the meat on European consumers' plates is healthy.
Det är faktiskt nödvändigt att de europeiska konsumenterna får ett friskt kött på tallriken.
EnglishFor example, you can find it from some phone numbers and car license plates and stuff like that.
Man kan till exempel hitta det från telefonnummer och registreringskyltar och liknande.
EnglishBecause it's along the axis of the mid-ocean ridge where the great crustal plates are separating.
Det är just längs denna bergskedja- -som kontinentalplattorna glider isär.
EnglishIt's not often one has the opportunity to adios... the plates of a major Hollywood film star.
Det är inte ofta man får chansen att få nobben av en stor filmstjärna.
EnglishThen they will not have to endlessly look on with an empty stomach as plates of plenty go by.
Då behöver de inte i all oändlighet titta på med tomma magar när överflödet passerar förbi.
EnglishThe blue flag is already on all the bank notes and car number plates.
Den blå flaggan finns redan på alla sedlar och nummerplåtar.
EnglishJessica, can you get these plates and put 'em on the table, please?
Jessica, kan du sätta fram talrikarna på bordet, e du snäll
EnglishGiven that we have deflector plates and they do not, it is possible...
Givet att de inte har studsplattor, skulle jag säga...
EnglishWe used the stone plates as a grid for our little piece.
Vi använde stenläggningen som rutnät för vårt lilla verk.
EnglishIf the car is new, you should get transit licence plates — then you can avoid paying VAT in Germany.
Om bilen är ny bör du skaffa tillfälliga tyska skyltar (exportskyltar) – då slipper du betala moms i Tyskland.
EnglishDirty bombs will shatter into pieces the several centimetre thick armour plates of the most modern tanks.
Smutsiga bomber spränger de flera centimeter tjocka pansarplåtarna på de flesta moderna stridsvagnar i bitar.
EnglishThe thesis is entitled Numerical simulations of blast loaded steel plates for improved vehicle protection.
Avhandlingen har titeln "Numerical simulations of blast loaded steel plates for improved vehicle protection".
EnglishIt's the truck with Polish license plates.
Den är lastbilen med de polska skyltarna.
EnglishAlthough the car will eventually have to be registered in France, you still need to get German licence plates to drive it back to France.
Även om du tänker registrera bilen i Sverige, så måste du ändå skaffa tyska registreringsskyltar för att köra hem den.