Cómo se dice "pp" en sueco

EN

"pp" en sueco

volume_up
pp {prp.}
SV
volume_up
pp {pl} [abreviación]
volume_up
pp {sustantivo} [abreviación]

EN pp
volume_up
{preposición}

1. "per pro"

pp
volume_up
genom {prp.} (Förkortning för genom.)

Ejemplos de uso para "pp" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishInternational Journal of Public Information Systems, Vol. 2009:2, pp. 123-134

International Journal of Public Information Systems, vol. 2009:2, s. 123-134

EnglishEGOV 2010, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6228, pp. 204-215

EGOV 2010, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6228, s. 204-215

EnglishKliPP - Web-based IT support for investments in clinical training
KliPP - Webbaserat IT-stöd för placeringar vid verksamhetsförlagd utbildning
EnglishMy party, the Popular Party or CDS-PP, founded the PPE.
För några år sedan uteslöts vi ur Europeiska folkpartiets grupp.
EnglishMy party, the Popular Party or CDS-PP, founded the PPE.
Det är ett vittnesmål: jag är konservativ kristdemokrat.
EnglishJuly 6, 2012 Swedish Water & Waste Water Association. 46 pp. (Swedish Water Development, 2012-08).
Mattsson, J. & Hedström, A. 6 jul 2012 Svenskt vatten. 46 s. (Svenskt Vatten Utveckling; 2012-08).
EnglishThe newly elected government in the Balearic Islands, which belongs to the PP Party, has banned its broadcasts.
Den nyvalda regeringen på Balearerna, som hör till det konservativa partiet Partido Popular, har förbjudit stationens sändningar.
EnglishThe real failure, however, is that of the Spanish nationalists, the PP and the Socialist Party and the very government of Señor Aznar.
Det verkliga misslyckandet står emellertid de spanska nationalisterna, Partido Popular och Aznars regering för.
EnglishSolli, pp. 83-96

I: GRI  Rapport 2010:3, The Göteborg Public Management Seminar (GPMS) 2009, red. P. Adolfsson & R. Solli, s. 83-96

EnglishIt is significant that our motion was rejected by the majority of EP Members, including those from the PS, the PSD and the CDS-PP.
Det är talande att vårt yrkande avvisades av en majoritet av Europaparlamentets ledamöter, inklusive de från PS, PSD och CDS-PP.
EnglishWe are also well aware that the Colombian government is not worthy of all the confidence which we, together with the Spanish PSOE and PP are placing in it.
Vi vet också att helt klart att regeringen inte är värd allt det förtroende som vi ger den tillsammans med spanska PSOE och PP.
EnglishAs Portugal’s People’s Party (CDS/PP) advocates, ‘strictness on entry, generosity and humanity in reception and integration’.
Det är detta som Portugals folkparti (CDS/PP) förespråkar: “kontroll vid inresa, generositet och humana värderingar i samband med mottagande och integration”.
EnglishThe PS, PSD and CDS-PP can try all they like to deflect attention from, or hide, their broad understanding, yet reality is giving the game away.
PS, PSD och CDS-PP kan försöka avleda uppmärksamheten från, eller gömma, sitt breda samförstånd så mycket de vill men verkligheten avslöjar alltihop.
EnglishI should also like to stress the ineffectuality of the Spanish Members from the People's Party (PP) and the Spanish Socialist Workers' Party (PSOE).
Jag vill även belysa det ineffektiva arbete som de spanska ledamöterna från folkpartiet (PP) och spanska socialistiska arbetarpartiet (PSOE) har åstadkommit.
EnglishMinistrstvo za zunanje zadeve Ministry of Foreign Affairs Prešernova cesta 25 SI - 1001 Ljubljana P.P. 481 Tel.: + 386 1 478 2000 E-mail: info.mzz[at]gov.si
Ministrstvo za zunanje zadeve Ministry of Foreign Affairs Prešernova cesta 25 SI - 1001 Ljubljana P.P. 481 Tel.: + 386 1 478 2000 E-mail: info.mzz[at]gov.si
EnglishSignificantly, the majority of EP Members, including those from the PES, the PSD and the CDS-PP, has rejected the motion to reject the common position.
Det är talande att vårt yrkande att avvisa den gemensamma ståndpunkten avvisades av en majoritet av Europaparlamentets ledamöter, inklusive de från PS, PSD och CDS-PP.
EnglishThe Commission did however recognise that ‘the implementation of a fully interoperable Mediterranean corridor … is foreseen by Priority Projects (PP) Nos 3 and 19’.
Men kommissionen erkänner samtidigt att man i de prioriterade projekten nr 3 och 19 planerar att Medelhavskorridoren ska vara fullständigt driftskompatibel.
EnglishWe must bear in mind that the new reform of the Spanish Penal Code, proposed by the PP and supported by the PSOE, opens up the possibility of holding incommunicado for 13 days.
Vidare är okunnighet om lagen ingen ursäkt för att inte följa den och inget som gagnar lagbrytare, som måste veta att ett rättsligt förfarande väntar dem.
English': Influence of Perceived Sacrifice and Trust on e-Service Adoption", EGOV 2011, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6846, pp. 112-121

“'IT's Complicated...': Influence of Perceived Sacrifice and Trust on e-Service Adoption", EGOV 2011, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6846, s. 112-121

EnglishWe must bear in mind that the new reform of the Spanish Penal Code, proposed by the PP and supported by the PSOE, opens up the possibility of holding incommunicado for 13 days.
Vi måste komma ihåg att den nya reformen av den spanska straffrättslagstiftningen, som föreslagits av PP och stöds av PSOE, gör det möjligt att hålla en person isolerad i 13 dagar.