Cómo se dice "primitive" en sueco

EN

"primitive" en sueco

SV

EN primitive
volume_up
{adjetivo}

primitive
volume_up
primitiv {adj.} (outvecklad)
Archaeopteryx, which is a bird, a primitive bird, still has that very primitive hand.
Archaeopteryx, som är en fågel, en primitiv fågel, hade fortfarande den mycket primitiva handen.
And the other one is more primitive than the other.
Och den andra är mer primitiv än den andra.
Terrorist attacks represent a move from the rule of law to a primitive state.
Terroristattacker står för en övergång från rättsstatsprincipen till en primitiv stat.

Sinónimos (inglés) para "primitive":

primitive

Ejemplos de uso para "primitive" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThey continue to share a primitive and abominable practice: the death penalty.
De fortsätter alla att tillämpa den primitiva och avskyvärda metoden med dödsstraffet.
EnglishIt's like that initial stage is over -- oneness: infancy, unformed, primitive.
Det är som att den inledande fasen är över -- enhet: spädbarnstid, oformade, primitiva.
EnglishThe Bible actually talks about cognitive psychology, very primitive cognitive psychology.
Bibeln pratar faktiskt om kognitiv psykologi, väldigt enkel kognitiv psykologi.
EnglishThis is a primitive concept that is still prevalent in the opinions expressed by Europe’ s leaders.
Beställningsarbeten skadar kulturen och kreativiteten och därigenom även EU.
EnglishHealth and safety at work regulations are primitive.
Hälso- och sjukvården och bestämmelser om säkerhet på arbetsplatserna är primitiva.
EnglishThis is a primitive concept that is still prevalent in the opinions expressed by Europe’s leaders.
Detta är en gammaldags föreställning som fortfarande florerar i de åsikter som EU:s ledare uttrycker.
EnglishSuch slaughter is, rather, a custom of savage and primitive tribes, and we should not agree to it.
Den här typen av slakt är snarare ociviliserade och primitiva folkslags sedvänja, och inget vi bör acceptera.
English. - It is hard to think of anything more horrific and primitive than female genital mutilation.
skriftlig. - (EN) Det är svårt att tänka sig något mer förfärligt och primitivt än kvinnlig könsstympning.
EnglishInstead of this, they confine themselves to primitive coastal fishing and sell their fishing rights to others.
I stället inskränker de sig till ett primitivt kustfiske, och sina fiskerättigheter säljer de till andra.
EnglishYour methods of archaeology are too primitive for me.
Dina arkeologiska metoder är för primitiva för mig.
EnglishWe welcome every kind of simplification, although not if this means accepting provisions which are primitive.
Vi välkomnar alla slags förenklingar, men inte om de innebär att man måste acceptera primitiva bestämmelser.
EnglishAnd I'm jamming away on this thing, and I'm realizing that my hands look like primitive claws grasping onto the bar.
Jag kör igång med träningen och inser att mina händer ser ut som primitiva klor som greppar handtagen.
EnglishThe ones I started were much more primitive.
De övningar jag började med var mycket mer primitiva.
EnglishBecause in primitive time, women died of childbirth.
Därför att förr dog kvinnorna i barnsäng.
EnglishIt is like going back to primitive times.
Det vore att återvända till primitiva tider.
EnglishAttention is also focused on terrorism emanating from the developing world and on America's primitive and brutal response to this.
Terrorismen från tredje världen och det amerikanska svaret på detta med primitivt våld uppmärksammas också.
EnglishIn contrast with primitive emotions that we share with animals, higher emotions even have a separate area in the brain.
I motsats till primitiva emotioner som vi delar med djuren har högre emotioner till och med ett separat område i hjärnan.
EnglishBut they did look at these three and they said, "These are three different dinosaurs, and Dracorex is probably the most primitive of them.
Men de såg på alla tre och de sade "Dessa är tre olika dinosaurier, och dracorex är troligen den mest primitiva av dem."
EnglishBoth were extremely primitive and I speak as someone whose family were coalminers in the United Kingdom in the 1950s.
Allt var extremt primitivt, och jag talar i egenskap av en person vars familj bestod av kolgruvearbetare i Förenade kungariket under 1950-talet.
EnglishYes, I think that arsonists who want to seize a piece of land by destroying the natural environment are nothing but primitive criminals.
Visst anser jag att mordbrännare som vill ta över mark genom att förstöra den naturliga miljön inte är annat än primitiva brottslingar.