EN

to recite [recited|recited] {verbo}

volume_up
to recite
I could recite even more points, but I will leave it there and call upon the Commission to pay strict attention to progress in these areas.
Jag skulle kunna räkna upp ännu fler punkter, men avslutar här och uppmanar kommissionen att noga uppmärksamma utvecklingen inom dessa områden.
I could recite even more points, but I will leave it there and call upon the Commission to pay strict attention to progress in these areas.
Jag skulle kunna räkna upp ännu fler punkter, men avslutar här och uppmanar kommissionen att noga uppmärksamma utvecklingen inom dessa områden.
The Commissioner is well aware of the contents of the report and probably could recite them as well as I could.
Kommissionären är mycket medveten om innehållet i betänkandet och skulle troligen kunna recitera det lika väl som jag.
However, I believe that we absolutely must not repeat the mistakes of left-wing political parties, which want to recite rights, rather than actually earn them.
Jag anser emellertid att vi absolut inte får upprepa de politiska vänsterpartiernas misstag, att vilja deklamera rättigheter snarare än att verkligen få igenom dem.

Ejemplos de uso para "to recite" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishInterregional cooperation programmes such as Recite are also very important to the islands.
För öarna är även sådana program för samarbete mellan regionerna som Recite av stor betydelse.
EnglishI myself did so, twenty-five years ago, and I could recite you a long list of the problems that I encountered in doing so.
Jag gjorde detta själv för 25 år sedan och av egen erfarenhet kan jag säga vilka problem man stöter på i detta sammanhang.
EnglishWe have a passion for self-flagellation and regularly recite the litany of our failures as a European Union.
Vi är specialister och vi har en autentisk passion för självplågeri. Vi talar systematiskt om det sammanbrott vi haft som europeisk union.
EnglishAnd then there was the language, the rhythmic cadence of it, reminding me of evenings spent listening to Bedouin elders recite hours-long narrative poems entirely from memory.
Och så var det språket, dess rytmiska kadens, som påminde om kvällar då Beduinernas äldre reciterat timslånga diktberättelser helt ur minnet.