Cómo se dice "to squander" en sueco

EN

"to squander" en sueco

EN to squander
volume_up
{verbo}

to squander (también: to blow, to waste, to lavish, to overspend)
Naturally, the intention is not to squander subsidies. Indeed not.
Naturligtvis är det inte meningen att man skall slösa med subsidier.
We cannot squander EUR 200 million of taxpayers' money a year.
Vi kan inte slösa bort 200 miljoner euro av skattebetalarnas pengar varje år.
We must not squander Mother Earth's treasures.
Vi får inte slösa bort Moder Jords rikedomar.
to squander

Ejemplos de uso para "to squander" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFuture generations will not forgive us if we squander that opportunity.
Kommande generationer kommer inte att förlåta oss om vi kastar bort det tillfället.
EnglishThis instrument is too important, and too valuable, to squander.
Detta instrument är alltför viktigt, och alltför värdefullt att ödslas bort.
EnglishOn the other hand, of course, we also have to penalise those who squander our Earth's resources.
Å andra sidan måste vi givetvis också straffa dem som förslösar vår jords tillgångar.
EnglishIt is up to us now not to squander this opportunity.
Det är nu upp till oss att inte kasta bort det här tillfället.
EnglishLet us not squander it and let us not waste it.
Låt oss inte kasta bort den så att vi går miste om en lösning.
EnglishWe cannot simply squander the Earth's scarce resources.
Vi kan inte bara stjäla jordklotets knappa resurser.
EnglishAnd we squander them, pretty ruthlessly.
Och vi slösar bort dem, ganska hänsynslöst.
EnglishAll that has to be done is to seize this opportunity resolutely and not squander it by engaging in disputes over short-term interests.
Nu gäller det bara att med energi utnyttja denna möjlighet och inte spela bort den på kortsiktigt motiverade meningsskiljaktigheter.
EnglishWith the European Parliament approach it is easier to squander money all in one go than to squander it in a few small amounts.
Enligt Europaparlamentets arbetssätt är det lättare att kasta bort mycket pengar på en gång än att kasta bort dem litet i taget i små poster.
EnglishYet at the same time, the authorities continued to squander exorbitant sums of money on the military budget and on ceremonial expenditure.
Men samtidigt har makten fortsatt att slösat bort omåttliga summor på sin militärbudget eller på sina utgifter för pompa och ståt.
EnglishBut let us not create a mess with all kinds of obscure regulations within the European Union, and squander tax revenue.
Men låt oss inte göra pannkaka av alltihop i Europeiska unionen genom olika otydliga regleringar och på ett oansvarigt sätt slänga skattepengar i sjön.
EnglishWe should not squander the opportunity to make greater use of the impetus for European integration that is generated in frontier areas.
Vi borde inte gå miste om möjligheten att i större utsträckning ta hänsyn till de impulser till en europeiska integration som kommer från dessa trakter.
EnglishThe policy of evening out the differences between regions is working, so let us not squander its results with drastic measures.
Politiken för att jämna ut skillnaderna mellan regioner fungerar, så låt oss inte förstöra de positiva resultaten av denna politik genom att ta till drastiska åtgärder.
EnglishWe must not simply allow excessive fragmentation of use of this section of the spectrum, and, what is worse, squander the anticipated economic benefits.
Vi får inte handfallet låta denna del av spektrumet fragmenteras alltför mycket, så att vi kastar bort de ekonomiska fördelar som vi räknar med.
EnglishWealth is not born of speculation but of work, and the only purpose of the stock exchange is to squander the real fruits of labour and convert them into false values.
Rikedom kommer inte av spekulation utan av arbete, och börsen förskingrar bara det äkta arbetets frukter och förvandlar dem till falska värden.
EnglishHowever, I say this to you most sincerely: if we only go half way to doing this and once again rely on military force, we will squander our chances.
Men låt mig säga i all uppriktighet: om det bara blir en halvmesyr när vi gör detta och om vi än en gång litar till militär kraft, så kommer vi att försitta våra chanser.
EnglishNatural features and sites of cultural and historic interest must be conserved in order to ensure that Montenegro does not squander its unique tourist appeal.
Naturliga särdrag och platser av kulturellt och historiskt intresse måste bevaras för att se till att Montenegro inte förstör det som ger landet dess unika dragningskraft som turistmål.