Cómo se dice "starred" en sueco

EN

"starred" en sueco

volume_up
star {sustantivo}

EN starred
volume_up
{adjetivo}

starred
starred (también: star-spangled)

Sinónimos (inglés) para "starred":

starred
English
star

Ejemplos de uso para "starred" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf the message is starred, it will be downloaded a fifth time in the 'Starred' folder.
Om du stjärnmärker meddelandet kommer det att hämtas en femte gång till mappen "Sjärnmärkt".
EnglishNo industrial investment in Sweden has been so ill-starred, cost so much and resulted in so little.
Ingen industrisatsning i Sverige har varit så olycklig, kostat så mycket och gett så lite.
EnglishOr, you can access your starred ideas for later use.
Du kan också se dina stjärnmärkta förslag vid ett senare tillfälle.
EnglishFive: all of which is to say, they made a movie out of the book, "Communion," and it starred Christopher Walken.
Fem: allt detta vill säga är att de gjorde en film av "Närkontakt", och Christopher Walken hade huvudrollen.
EnglishYou can also tap Starred items to view search results that you starred on either your desktop computer or your mobile phone.
Du kan också klicka på Stjärnmärkta objekt så visas sökresultat som du har stjärnmärkt antingen på datorn eller i mobilen.