Cómo se dice "ja jestem" en inglés

PL

"ja jestem" en inglés

volume_up
ja jestem {vb} [ejemplo]
EN

PL ja jestem
volume_up
{verbo} [ejemplo]

ja jestem (también: jestem)
Ja jestem przekonany, że przyjmiemy te zasady po to, żeby się czuć bezpieczniej.
I am sure that we will adopt these rules in order to feel safer.
Ja jestem przeciwny całkowitej deregulacji rynku.
I am against total deregulation of the market.
Nie wiem ilu posłów tego Parlamentu to uchodźcy wojenni, ale ja jestem przedstawicielką tej grupy.
I do not know how many Members of this Parliament are war refugees, but I am one.

Traducciones similares para ja jestem en inglés

ja pronombre
English
jestem verbo
English
być verbo
English

Ejemplos de uso para "ja jestem" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishJa osobiście jestem bardzo zaniepokojona wydarzeniami w stolicy mojego kraju.
I myself am very concerned at what is happening in the capital of my own country.
PolishBrzmi ono tak: Kim, jaki ja jestem, że oczy grających w mojej orkiestrze się nie świecą?
And this is the question: who am I being, that my players' eyes are not shining?
Polish"To ja" albo pełniej gramatycznie "To jestem ja" jak moglibyśmy powiedzieć.
"It's me," or, more grammatically correctly, "It is I," as we might say in English.
PolishBył synem mojego taty z pierwszego małżeństwa... ja jestem produktem z drugiego.
He was from my dad's first marriage... and I'm a product of his second.
PolishJest to krok we właściwym kierunku i to krok, z którego przynajmniej ja jestem dumy.
This is a step in the right direction, and it is a step that makes me, at least, proud.
Polish"Dan, kiedy ja nie jestem gotowy." "Jim, już czas.
It's time for you to go." "Dan, I just don't think I'm ready." ~~~ "Jim, now it's time.
PolishDlatego ja Paweł jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan;
For this cause I Paul, the prisoner of Christ Jesus in behalf of you Gentiles,--
PolishChociaż szczerze popieram kradzież jej pamiętnika, to nie jestem ja.
Although I endorse heartily the fact that he stole her diary, it's not me.
PolishWięc oglądamy, a ja jestem wdzięczna losowi, bo ona mówi tylko: "Łał!
And we watched them and I'm so thankful, because she's just like, "Wow!
PolishJa również jestem przekonany, że ten kompromis jest wyrazem osiągnięcia równowagi.
I also believe that this compromise represents a good balance.
PolishLubimy się, ale ja też jestem samcem, a w tej części roku to go denerwuje.
We're kind of like buds, but I'm also a male as well and he's -- KB: He sees you as competition?
PolishJa sama jestem bardzo zainteresowana tą sprawą i zawsze chętnie porozmawiam o niej z państwem.
I myself am very interested in this matter and am always willing to discuss it with you.
PolishTak naprawdę to nie ja jestem autorem niniejszego sprawozdania.
Madam President, this report was, in fact, not written by me.
PolishJa również jestem za ograniczeniem emisji CO2 w Europie i na świecie, ale nie za wszelką cenę.
I too support reducing carbon emissions in Europe and in the world, but not at any price.
PolishDlatego ja także jestem za jej jak najszybszym zawarciem.
This is why I, too, am in favour of concluding this agreement as soon as possible.
Polish. ~~~ Ja jestem dyrygentką, wynalazczynią AlloSfery.
I'm a composer, orchestrally-trained, and the inventor of the AlloSphere.
PolishAle ja jestem tu po to, żeby wam powiedzieć, że "pacjent" nie jest tylko słowem w trzeciej osobie.
But I'm here to tell you, "patient" is not a third-person word.
PolishNiestety ja sam nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi na te pytania.
Unfortunately, I can find no answer to these questions.
PolishOn to imituje, ale ja -- Chris Anderson: Jestem tylko Brytyjczykiem.
But I'm going to -- Chris Anderson: I'm just British.
PolishPodobnie jak moja koleżanka, ja też jestem przekonana, że traktat lizboński wejdzie w życie dość szybko.
As my colleague just said, and I too am confident, the Lisbon Treaty will be in force fairly soon.