Cómo se dice "ja mam" en inglés

PL

"ja mam" en inglés

PL

ja mam

volume_up

Traducciones similares para ja mam en inglés

ja pronombre
English
mam verbo
English
mam
mamić verbo
mieć verbo
English

Ejemplos de uso para "ja mam" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishI twierdzi… (Śmiech) Nie jak jaja projektuję gry, mam bujną wyobraźnię.
And he says ... (Laughter) Not like me -- I'm a game designer; I'm exuberant.
PolishNie chcę również pominąć kwestii, do których ja również mam pewne zastrzeżenia.
I do not want to skip over issues that do not seem right to me either.
PolishNie wiemy, kto zostanie nowym prezydentem, choć ja sam mam swojego faworyta.
We do not know who the new president will be, although I do have a personal preference.
PolishAle on posłał do niego posłów swych, mówiąc: Cóż ja mam z tobą, królu Judzki?
But he sent ambassadors to him, saying, What have I to do with thee, thou king of Judah?
PolishNawet ja mam pewne wątpliwości.
Disgruntled people say that it is not enough and that it is too late.
PolishTeraz mamy pieniądze na tej osi, a ja mam możliwość przeżycia dzieci tam.
Now I have money on that axis, and I have the possibility of children to survive there.
PolishDwa proste pytania, a ja mam nadzieję na uzyskanie dwóch prostych odpowiedzi.
Two simple questions, and I hope to receive two simple answers.
PolishAle ja już mam pana na liście mówców, jest tutaj mówca Barry Madlener.
However, I already have you on the list of speakers. I have, here, Barry Madlener as a speaker.
PolishJa również mam dwa problemy dotyczące Wenezueli.
Mr President, I also have two problems regarding Venezuela.
PolishMają Państwo poczucie, że osiągnęliśmy nieco zbyt mało, i ja też je mam.
You have the sense that there is too little here, and I do too.
PolishTo trwa od tysięcy lat, ponieważ to są trudne pytania, a ja mam tylko 15 minut.
And this goes on for thousands of years, because these are hard questions, and I've only got 15 minutes.
PolishI to, które zadała moja matka: jak ja mam sprawić, żeby rzeczy się zdarzyły?
And the one my mother asked: how do I make things happen?
PolishRównież ja mam pytanie do pana posła Hartonga.
(DE) Mr President, I, too, have a question for Mr Hartong.
PolishRównież i ja mam wiele zastrzeżeń dotyczących możliwości wzmocnionej współpracy w tym przypadku.
I also have many reservations about the viability of using enhanced cooperation in this case.
PolishMoże byś poprowadziła... ja nie mam pojęcia dokąd płyniemy.
Why don't you lead the way... because I have no idea where we're going.
PolishAle ja mam muzeum, zbieram dinozaury i mogę rozpiłować swoje.
But I have a museum and I collect dinosaurs and I can saw mine open.
PolishRównież i ja mam wiele zastrzeżeń odnośnie do możliwości wzmocnionej współpracy w tym przypadku.
I also have many reservations about the possibility of using enhanced cooperation in this case.
PolishJa mam mieszane uczucia. Wyniki te są niewystarczające, choć zmierzają we właściwym kierunku.
It is insufficient, although it goes in the right direction.
PolishJa na pewno nie mam, podobnie jak eksperci, którzy muszą wykazać skuteczność swoich decyzji.
I certainly do not, nor do the experts, who have to demonstrate the effectiveness of their decisions.
PolishJa również mam nadzieję, że pana praca przyniesie wiele sukcesów i będzie czynić Europę coraz silniejszą.
I too hope that your work will be successful and will make Europe stronger and stronger.