Cómo se dice "łatać" en inglés

PL

"łatać" en inglés

volume_up
łatać {v. imper.}
EN
volume_up
latać {v. imper.}
EN

PL łatać
volume_up
{verbo imperfectivo}

1. general

W pewnym sensie traktujemy ten przegląd wartości NDP jako "łatanie dziury” w przypadku poważnego problemu, który jest jeszcze odległy, ale z którego wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę.
In a sense we are using this MRL review as a bit of a 'patch and mend' for a major problem that is under the radar but which we are all very aware of.
Desperacko próbujemy stosować różne pakiety ratunkowe, aby zapobiec zerwaniu tamy w naszym systemie finansowym, a wszystko, co udaje nam się zrobić, to nieodpowiednie łatanie pęknięć.
We are desperately trying to use a variety of rescue packages to prevent a dam bursting in our financial system, and all we are managing to do is patch up the breaches inadequately.

2. Informática

łatać (también: poprawiać, załatać)
Nie możemy dalej łatać niedomagającej unii walutowej.
We cannot keep patching up a sickly monetary union.
W pewnym sensie traktujemy ten przegląd wartości NDP jako "łatanie dziury” w przypadku poważnego problemu, który jest jeszcze odległy, ale z którego wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę.
In a sense we are using this MRL review as a bit of a 'patch and mend' for a major problem that is under the radar but which we are all very aware of.
Desperacko próbujemy stosować różne pakiety ratunkowe, aby zapobiec zerwaniu tamy w naszym systemie finansowym, a wszystko, co udaje nam się zrobić, to nieodpowiednie łatanie pęknięć.
We are desperately trying to use a variety of rescue packages to prevent a dam bursting in our financial system, and all we are managing to do is patch up the breaches inadequately.

Ejemplos de uso para "łatać" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishTutaj cudowną metaforę przynosi latanie balonem.
And in that sense, ballooning is a beautiful metaphor.
PolishRównie cyniczne są żądania pewnej grupy naszych kolegów z Lewicy, by ograniczyć latanie o ponad połowę w ciągu zaledwie kilku lat.
Equally cynical is how a number of Left colleagues are demanding that we reduce aviation by more than half in only a matter of years.
PolishRaz jeszcze zaapelowałbym do państw członkowskich, aby rzeczywiście przeznaczyły te pieniądze na ten cel, a nie na łatanie dziur w budżecie lub coś innego.
I would once more call on Member States to actually employ the money for this purpose and not to use it for plugging holes in some budget or other.
PolishPowinniśmy się upewnić, że prawo zobowiązań umownych nie sprawi, że nasze propozycje poszarpią się na końcach, co spowoduje, że nasze nowe przepisy będą przypominać łatanie dziur.
We must take care that contract law does not cause our proposals to fray at the edges so that we end up with patchwork legislation.