Cómo se dice "nabywca" en inglés

PL

"nabywca" en inglés

PL nabywca
volume_up
{masculino}

1. general

nabywca
volume_up
purchaser {sustantivo}
Po przekroczeniu tego terminu nabywca może odstąpić od umowy bez uzasadnienia.
Once this period of time has been exceeded, the purchaser may withdraw without justification.
Jeżeli sprzedający nie poinformuje konsumenta o prawie do zwrotu towarów, nabywca ma okres roku na dokonanie takiego zwrotu.
If the seller does not inform the consumer of the right to return goods, the purchaser has a period of one year to return them.
Chodzi tutaj o przejrzystość w kwestii pasz jako podstawy zdrowej żywności dla konsumentów oraz o to, aby nabywcy mieszanek paszowych otrzymali ogólny obraz tego, co jest im dostarczane.
This is about transparency with regard to feed as the basis for healthy food for consumers, and it is about giving purchasers of compound feed an overview of what is supplied to them.
nabywca (también: kupiec, kupujący, zaopatrzeniowiec)
volume_up
buyer {sustantivo}
Jest głównym nabywcą amerykańskich obligacji rządowych.
He is the main buyer of U.S. Treasury bonds.
Tym co skłania producentów do współpracy jest to, że nabywca wyraża zapotrzebowanie na produkt wyprodukowany w konkretny sposób.
For the producers, if a buyer wants to buy something produced a certain way, that's what brings them to the table.
Firmie w Antwerpii nie dano żadnych szans, pomimo podejmowanych licznych wysiłków na rzecz znalezienia nabywcy.
Antwerp was not given a chance, despite the many attempts to find a buyer.

2. "udziałów"

nabywca
volume_up
acquirer {sustantivo}

Ejemplos de uso para "nabywca" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Polish_setVar("nabywca");.
You can track how many return buyers you have by setting a user-defined variable on the receipt page using the pageTracker._setVar("customer");
PolishJeśli na przykład zdefiniowanej przez użytkownika zmiennej zostanie nadana wartość ,,nabywca", będzie możliwe śledzenie liczby klientów powracających do witryny po dokonaniu zakupu.
function. For example, if you set the user-defined variable to "customer", you can then track how may customers return to the site after making a purchase.