Cómo se dice "nieznane" en inglés

PL

"nieznane" en inglés

EN

PL nieznane
volume_up
{adjetivo}

nieznane (también: nieznany, nieznana, niewiadomy)
Obecność i nasilenie zatrucia cyjankami są często początkowo nieznane.
The presence and extent of cyanide poisoning are often initially unknown.
Istnieje niepokojący płaszcz tajemnicy zakrywający pewne nieznane szczegóły umowy.
There is a worrying cloak of secrecy over certain still unknown details of the agreement.
Znaczenie kliniczne obserwowanego spadku wartości pozostaje nieznane.
The clinical relevance of this decrease is unknown.

Sinónimos (polaco) para "nieznany":

nieznany

Ejemplos de uso para "nieznane" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishŹródło zanieczyszczenia nadal jest nieznane, co uznaję za bardzo niepokojące.
The origin of the contamination still remains unclear and I find that very alarming.
PolishPrzyczyny oraz długotrwały wpływ tego stanu na zdrowie są do chwili obecnej nieznane.
The cause and the long-term effects of these changes are not yet known.
PolishPo ponad dwóch tygodniach źródło tej zagrażającej życiu epidemii nadal jest nieznane.
After more than two weeks, the source of this life-threatening epidemic is still unclear.
Polishnieznane: częstotliwość nie może zostać ustalona na podstawie dostępnych danych.
not known: frequency cannot be estimated from the available data.
PolishJednakże nadal nieznane są działania, które są potrzebne dla osiągnięcia tego celu.
The measures needed for this, however, have remained a mystery.
PolishZnaczenie kliniczne tych odkryć oraz ich związek z poprawą histologiczną są nieznane.
The clinical significance of these findings as they relate to histological improvement is not known.
Polishnieznane: nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych
not known: frequency cannot be estimated from the available data.
Polishnieznane: nie można ustalić częstości na podstawie dostępnych danych
not known: frequency cannot be estimated from the available data.
PolishAle dzięki założeniom mogli wyruszyć w nieznane z rozwagą.
But based on the positions, they took the educated leap of faith to do so.
PolishPodczas ostatniej wyprawy naliczyliśmy 200 gatunków, z czego 198 to gatunki dotąd nieznane.
On one of the last dive series, we counted 200 species in these areas -- 198 were new, new species.
PolishEgzotyczne jedzenie było nieznane, chyba że samemu było się egzotycznym.
Eating ethnic was unheard of unless you were ethnic.
PolishNajniższe stężenie takrolimusu we krwi, przy którym można zaobserwować działania ogólne, jest nieznane.
The lowest tacrolimus blood concentration at which systemic effects can be observed is not known.
PolishNieznane (nie zostały ustalone na podstawie dostępnych danych):
Not Known (can not be estimated from the available data)
PolishOdległe następstwa dotyczące tych zjawisk są obecnie nieznane.
The long-term consequences of these events are currently
PolishNieznane będą nazwiska tych, którzy ponoszą za to odpowiedzialność.
The names of those responsible will not be known.
PolishZaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Nieznane:
Musculoskeletal, connective tissue and bone disorders
PolishCzęsto Niezbyt często Nieznane Zaburzenia układu nerwowego
Common Uncommon Not known Nervous system disorders
Polishstężenie takrolimusu we krwi, przy którym można zaobserwować działania ogólne, jest nieznane. ne
is or Distribution As systemic exposure is low with tacrolimus ointment, the high binding of tacrolimus (> 98.8 %) to
PolishZaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Nieznane:
General Disorders and Administration Site Conditions
PolishWielka poetka Emily Dickinson powiedziała: "Nie ma lepszego statku nad książkę, która zabiera nas w nieznane strony świata."
The great poet Emily Dickinson once said, "There is no frigate like a book to take us lands away."