Cómo se dice "obrócić" en inglés

PL

"obrócić" en inglés

PL obrócić
volume_up
{verbo}

obrócić (también: wykręcać, wykręcić, skręcić, skręcać)
Obrócić fiolkę do góry dnem i powoli pobrać roztwór z powrotem do strzykawki.
Turn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
Obrócić fiolkę dnem do góry i delikatnie nabrać roztwór do strzykawki.
Turn the vial upside down and gently draw the solution back into the syringe.
Obrócić fiolkę do góry dnem i powoli pobrać roztwór z powrotem do ampułko- strzykawki.
Turn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
obrócić (también: wirować)
Aby przenieść albo obrócić obiekt lub zmienić jego rozmiar, po prostu kliknij obiekt, który chcesz zmodyfikować.
To move, resize and rotate an object, simply click the object you'd like to change.
Obrócić wewnętrzną część strzykawki zgodnie z rysunkiem poniżej, tak, by etykieta była widoczna w okienku kontrolnym.
Rotate the inner part of the syringe assembly as shown below so that the label can be read in the viewing window.
Możesz też kliknąć okrąg znajdujący się u góry obiektu, aby go obrócić w prawo lub w lewo.
You can also click the circle connected to the top of the object to rotate it clockwise or counterclockwise.
obrócić
Nim się obróciłem, wszyscy na torach krzyczeli i uciekali.
Before I could turn around, everyone on the tracks was screaming and running.
Dobrze nam idzie, Ale najważniejsze co musimy zrobić to, jak myślę, dojść do końca życia, obrócić się i zadać sobie najbardziej fundamentalne pytanie.
But the most important thing we must do is, I think, we must all walk to the end of our lives and turn around, and ask ourselves a most fundamental question.
obrócić (también: podnieść, obracać, podosić)
obrócić (también: obrócić się, wirować)
Obrócił wody ich w krew, a pomorzył ryby w nich.
He turned their waters into blood, And slew their fish.
A tak obróciwszy się Doeg Edomczyk, rzucił się na kapłany, i zabił onegoż dnia ośmdziesiąt i pięć mężów, którzy nosili efod lniane.
And Doeg the Edomite turned, and he fell upon the priests, and he slew on that day fourscore and five persons that did wear a linen ephod.
obrócić
obrócić (también: skręcić, zwinąć, zakręcić, zawirować)
Costa zechciałbyś się troszeczkę obrócić?
Would you just give us a little twirl, please, Costa?

Ejemplos de uso para "obrócić" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishNastępnie należy delikatnie obrócić worek w celu otrzymania jednorodnego roztworu.
Gently invert the infusion bag to obtain a homogeneous solution.
Polish● Trzymając strzykawkę wraz z igłą wkłutą do fiolki, obrócić ją „ do góry dnem ” (4).
With the syringe pointing up, make certain that the tip of the needle is in the Pegasys solution.
PolishW celu wymieszania roztworu należy delikatnie obrócić worek do infuzji, unikając spienienia.
To mix the solution, gently invert the infusion bag to avoid foaming.
PolishRozłączyć strzykawkę i łącznik: delikatnie pociągnąć strzykawkę i obrócić w lewo.
Detach the syringe from the vial adapter by gently pulling and turning the syringe counter- clockwise.
PolishObrócić fiolkę do góry dnem i pobrać z fiolki całą objętość zawiesiny do strzykawki.
Invert the vial completely and slowly withdraw the entire contents of the suspension from the vial.
PolishUważaj ze swoimi założeniami, bo mogą się one obrócić przeciwko tobie.
Assumptions have a way of coming back and kicking you in your ass.
PolishW pełni do nas dotarło, że globalizacja stała się rzeczywistością i że musimy obrócić ją na naszą korzyść.
We fully realised that globalisation is a reality and that we need to use it to our advantage.
PolishI miałżebyś obrócić oczy twoje na bogactwo, które prędko niszczeje?
Wilt thou set thine eyes upon that which is not?
Polisha teraz miałżebym na nie przywieść spustoszenie, i obrócić w gromady gruzu; jako insze miasta obronne?
now have I brought it to pass, that it should be thine to lay waste fortified cities into ruinous heaps.
PolishNastępnie obrócić fiolkę do góry dnem, upewniając się, że końcówka igły znajduje się poniżej poziomu płynu.
The vial should then be turned upside down, making sure the needle tip is below the level of the liquid.
PolishPo pojawieniu się obłoku, natychmiast obrócić cz
mouthpiece so the insulin will not leak out. od
PolishJakim cudem marzenie twórców Stanów Zjednoczonych Europy Victora Hugo może po okresie takiej nadziei obrócić się w koszmar?
How can the dream of the creators of Victor Hugo's United States of Europe be turned into a nightmare after so much hope?
Polishnie ma się tu gdzie obrócić
there’s hardly enough room to swing a cat
Polishnie ma się tu gdzie obrócić
there’s hardly enough room to swing a cat
Polishnie ma się tu gdzie obrócić
Polishnie ma jak się obrócić
PolishUśmiechy były niewyraźne, oczywiście, bowiem plan ratunkowy przygotowany przez prezydenta Sarkozy'ego na wzór amerykański zdążył już obrócić się w proch.
The smiles were weak, of course, because President Sarkozy's US-style bail-out plan had already collapsed into the dust.
Polishobrócić się przeciwko komuś
Polishobrócić się przeciwko komuś
Polishobrócić się przeciwko komuś