Cómo se dice "odnotowywać" en inglés

PL

"odnotowywać" en inglés

PL odnotowywać
volume_up
[odnotowuję|odnotowywałbym] {verbo imperfectivo}

odnotowywać (también: odnotować)
volume_up
to set down {vb} (record)

Ejemplos de uso para "odnotowywać" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishWyniki te należy również odnotowywać w książeczce pacjenta.
The results should also be noted in the provided patient's booklet.
PolishWażne też, by w krajowych statystykach różnych państw odnotowywać wkład wniesiony przez ten sektor.
It is also crucial to record the contribution made by this sector accurately in national statistics in different countries.
PolishDla dobra pacjenta zaleca się, aby przy każdym podaniu produktu ADVATE odnotowywać nazwę i numer serii produktu.
In the interest of patients, it is recommended that every time ADVATE is administered, the name and batch number of the product should be recorded.
PolishW każdym razie zawsze należy odnotowywać aspekty pozytywne i sądzę, że wszyscy zgodzimy się, że powinniście wreszcie państwo zainicjować debatę nad środkami własnymi.
In any case, it is always important to highlight something positive, and I think that we all agree that you should finally bring the own resources debate to the table.