PL odnowić
volume_up
{verbo}

odnowić (también: odnawiać)
volume_up
to do sth up {vb} (house, furniture)
odnowić (también: odnawiać)
odnowić
Zdecydowaliśmy się go odnowić i wtedy roznieść wieść: zamierzamy otworzyć najlepszy instytut matematyki w Afryce w tym hotelu.
We decided we would refurbish it and then put out the word: we're going to start the best math institute in Africa in this hotel.
odnowić (también: ożywić, odmłodzić)
Właśnie zakończono prace mające na celu odnowienie obecnego ośrodka przetrzymywania imigrantów, co znacznie poprawiło warunki życia osób tam przebywających.
Work to renovate the current detention centre has just been completed to improve the living conditions of detainees significantly.
odnowić (también: ozdobić, dopiąć, odnawiać, dopinać)
Obecnie zamierzamy odnowić FPA z Wyspami Salomona na kolejne trzy lata.
We are currently aiming to renew the FPA with the Solomon Islands for another three years.
Jeżeli chcemy odnowić debatę, tak właśnie zrobimy.
If we wish to renew the debate, we will do so.
Może, w ciemnościach, uda nam się odnowić naszą znajomość... dopóki, któreś z nas nie postanowi odsłonić swojej tożsamości.
So, in complete darkness, we can renew our relationship... until both of us decide to reveal our identities.
odnowić (también: odświeżyć, odszykować)

Sinónimos (polaco) para "odnowić":

odnowić

Ejemplos de uso para "odnowić" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishPo czwarte, może ona albo odnowić transatlantycką jedność, albo dalej jej szkodzić.
Fourth, it can either restore or further damage transatlantic unity.
PolishI stało się potem, że umyślił w sercu swojem Joaz odnowić dom Pański.
And it came to pass after this, that Joash was minded to restore the house of Jehovah.
PolishNiedługo mam urodziny i muszę odnowić prawo jazdy.
Now, my birthday is coming up shortly, and my driver's license expires.
PolishCzas jest jedynym zasobem, którego nie da się odnowić.
Time is the only resource which is not renewable.
PolishJeśli chcemy przywrócić zaufanie do rynków finansowych i odnowić ich właściwe funkcjonowanie, niezbędna jest bliska współpraca na tym polu.
Very close cooperation is needed here if we are to restore confidence in the financial markets and get them to work properly.
PolishIch istota musi odnowić pierwszeństwo Wspólnoty oraz przywrócić ducha traktatu rzymskiego, który ustanowił wspólną taryfę zewnętrzną.
They must restore the Community preference and revive the spirit of the Treaty of Rome, which established the common external tariff.
PolishPróba wprowadzenia planu odnowienia zasobów dorsza, czyli planu zarządzania, który pomoże te zasoby odnowić, to w rzeczywistości taka sama próba przeciwstawienia się naturze.
Trying to introduce a cod recovery plan - a management plan that will help cod recover - is, in fact, trying to defy nature in the same way.
PolishJak Rada dba o to, aby przywrócić zawieszenie broni oraz aby odnowić układ pokojowy między grupami czadyjskich rebeliantów i rządem prezydenta Idrissa Deby'ego?
How is the Council ensuring that the ceasefire gets back on track and that the peace deal between Chadian rebel groups and President Idriss Deby's government is restored?
PolishPodjęlismy współpracę z Nature Conservancy dla osadzonych w Stafford Creek, żeby hodować zagrożone gatunki preriowe i odnowić resztki prerii w stanie Waszyngton.
We partnered with the Nature Conservancy for inmates at Stafford Creek Correctional Center to grow endangered prairie plants for restoration of relic prairie areas in Washington state.