Cómo se dice "pęknięcie" en inglés

PL

"pęknięcie" en inglés

PL pęknięcie
volume_up
{neutro}

pęknięcie (también: szczelina, rysa, szpara)
volume_up
crack {sustantivo}
Tak, i są też mniejsze pęknięcia pomiędzy wiązaniami.
Yeah, and then tinier cracks between the connections.
Dobra, ale popatrz na te pęknięcia...... pomiędzy tymi cząstkami i pęknięcia, w które my wpadamy, dziury nicości.
But look at the cracks... between these particles and the cracks we fall through, the holes of nothingness.
Pan poseł Watson powiedział, że w obecnym mechanizmie współpracy są pęknięcia, które stają się przepaścią.
Mr Watson has said that there are cracks in the present cooperation mechanism which are developing towards becoming fissures.
pęknięcie (también: rozłam, przepuklina, ruptura)
volume_up
rupture {sustantivo}
Pewien lekarz z Brazylii powiedział, że nigdy nie widział, żeby pacjent przeżył pęknięcie tętnicy szyjnej.
A doctor from Brazil said he had never seen anyone survive a carotid artery rupture.
jeśli nie można wykluczyć przedwczesnego pęknięcia błon płodowych
if premature rupture of your membranes cannot be excluded
Istnieją także doniesienia o silnych wymiotach, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku.
There have also been reports about severe vomiting that can lead to a rupture of the oesophagus.
pęknięcie (también: rysa)
volume_up
cracking {sustantivo} (in varnish, paint, plaster)
Wysypka, łuszczenie, podrażnienia, zaczerwienienie Pęknięcia, powstawanie strupów, pękanie naskórka, wysięk, sączenie Ból, pieczenie, bolesność Swędzenie
Rash, scaling, irritation, redness Cracking, scabbing, crusting, draining, oozing Pain, burning, soreness Itching
pęknięcie (también: rozpadlina)
volume_up
fissure {sustantivo}
Pan poseł Watson powiedział, że w obecnym mechanizmie współpracy są pęknięcia, które stają się przepaścią.
Mr Watson has said that there are cracks in the present cooperation mechanism which are developing towards becoming fissures.
pęknięcie (también: nacięcie, rozcięcie, rana cięta)
volume_up
gash {sustantivo}
pęknięcie (también: szczelina, rysa, szpara, rozpadlina)
volume_up
crevice {sustantivo}

Sinónimos (polaco) para "pęknięcie":

pęknięcie

Ejemplos de uso para "pęknięcie" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishNie należy wypychać tabletki przez folię, ponieważ może to spowodować pęknięcie tabletki.
Do not push the tablet through the foil because it may break.
Polishzapalenie ścięgna (szczególnie ścięgna Achillesa), częściowe lub całkowite pęknięcie ścięgna
inflammation of the tendons (tendinitis, in particular of the Achilles tendon), partial or total tendon
PolishObrzęk w miejscu aplikacji Łuszczenie w miejscu aplikacji Blizna w miejscu aplikacji Pęknięcie skóry w miejscu aplikacji
Application site oedema Application site scabbing Application site scar Application site skin breakdown
PolishKażda prosta linia oznacza, że nastąpiło pęknięcie.
They look like they've been pulled apart.