Cómo se dice "popularny" en inglés

PL

"popularny" en inglés

PL popularny
volume_up
{adjetivo masculino}

popularny (también: ludowy, lubiany, popularne, popularna)
Stałem się popularny, ale bałem się tego, że znowu zostanę na tym przyłapany.
I got popular, but I was scared I'd get caught again.
To jest AR-15, był bardzo popularny tutaj, w Rio przez długi czas... dobry do zasypania ołowiem.
This is an AR-15, been very popular here in Rio for a long time... good for pumping lead.
Na następnym zdjęciu zauważycie bardzo popularny fenomen zwany "nagim" weselem, "nagim" małżeństwem.
So in the next picture, you see a very popular phenomenon called "naked" wedding, or "naked" marriage.
popularny (también: ogólny, wspólny, powszechny, znany)
volume_up
common {adj.}
Wykorzystam te chodniki w Rio jako przykład bardzo popularnego designu publicznego w latach 50-tych.
A very common public design done in the '50s.
Popularne jest również zatrudnianie nieletnich.
The use of child labour is also common.
(FI) Panie przewodniczący! Popularne przysłowie w moim kraju określa alkohol jako napój mądrych.
(FI) Mr President, one of the most common proverbs in my country describes alcohol as the drink of the wise.
popularny (también: znany, sławny, słynny, słynne)
volume_up
famous {adj.}
A oto kolejna bardzo popularna wizja autorstwa Ebenzera Howarda przedstawiona w książce „Miasta ogrody jutra”.
And here is another very famous "Utopian" vision, that of Ebenezer Howard, "The Garden City."
Ponieważ zwierzęta były pędzone i wchodziły do miasta z północnego-zachodu, dlatego też Smithfield, popularny londyński targ mięsny był zlokalizowany właśnie tam.
So it was coming in, and arriving at the city at the northwest, which is why Smithfield, London's very famous meat market, was located up there.
popularny (también: znany, znane, znana)
volume_up
known {adj.}
Dlatego uważam, że należy zastosować działania wspierające mniej popularne i znane sporty.
For this reason, I believe that support measures should be introduced in favour of less widespread and well-known sports.
Wchodzi w życie Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej (popularnie zwany paktem fiskalnym).
The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (popularly known as the 'fiscal compact') enters into force.
Badania pokazują, że 2/3 europejskich zasobów rybnych jest zagrożonych, w tym bardzo popularne gatunki, takie jak sola, gładzica czy dorsz.
Research shows that two-thirds of European fish stocks are under threat, including very well-known species such as sole, plaice and cod.
popularny (también: główny)
volume_up
major {adj.}
It's been a major trending topic.
popularny (también: nieluksusowy)
popularny (también: znany)
volume_up
huge {adj.} [coloq.]
Mikropłatności stały się ogromnie popularne.
So micropayments have become huge.
popularny (también: powszechnie lubiany)

Ejemplos de uso para "popularny" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishPopularny temat: wiele z nich pochodzi z Japonii -- jak sami zauważycie.
A recurring theme is that a lot of these things are from Japan -- you'll start to notice.
PolishPowinnam może zakończyć tematem, który był bardzo popularny w ostatnich kilku dniach.
Maybe I should finish with a theme which has been high on the agenda in these last few days.
PolishJeśli oglądasz "Mad Men" tak jak ja -- to popularny program TV w USA -- Dr.
In our media environment, it's as if they don't even exist.
PolishMoże to być w obecnym czasie najmniej popularny komunikat dla Europy.
I will say one thing, which is perhaps one of the most unpopular messages that could be given in Europe right now.
Polish(Śmiech) Jest całkiem popularny.
Holy shit! ~~~ You know -- so it keeps us -- (Laughter) -- have you guys not seen that?
PolishChoć film jest popularny, sam wrak Titanica nie jest najciekawszą rzeczą w oceanie.
The truth of the matter is that the Titanic -- even though it's breaking all sorts of box office records -- it's not the most exciting story from the sea.
PolishTo chyba dość popularny dziś temat.
PolishAle film stał się popularny.
PolishAby zmienić ten popularny pogląd, musimy już od samego początku popierać naukę na rzecz obu płci, jako dziedzinę interesującą i atrakcyjną.
To change this view, which is widespread in society, we must start to advocate science to both sexes as an interesting and attractive area from the earliest stages.