Cómo se dice "przedmieścia" en inglés

PL

"przedmieścia" en inglés

PL przedmieścia
volume_up
{femenino plural}

1. general

przedmieścia (también: peryferie)
volume_up
suburbia {sustantivo}
Najczęściej wydaje nam się, że przedmieścia to są miejsca bardzo pro-rodzinne. ~~~ Ale tak naprawdę, to już tak nie jest.
We all tend to think of suburbia as this very family-focused place, but that's really not the case anymore.
A szczególnie skoro przedmieścia stają się mniej skupione na rodzinach, rodzinnych gospodarstwach domowych, to tworzy się prawdziwy głód większej liczby trzecich miejsc.
And especially as suburbia is becoming less centered on the family, the family households, there's a real hunger for more third places.
W latach 50. i 60. rozwój gospodarczy doprowadził w Europie do ekspansji przestrzennej miast, których mieszkańcy opuszczali centrum, przenosząc się na przedmieścia.
In Europe, the economic growth in the 50s and 60s has led to the expansion of the horizontal city, whose population has left the city centre in favour of suburbia.
przedmieścia
volume_up
burbs {pl} [slg.]
przedmieścia (también: peryferie, obrzeża)
Może chodzić o centrum miasta lub jego przedmieścia, a nawet o obszar położony zupełnie poza terenem zabudowanym.
The location may be in the centre of a city or on the outskirts, or even somewhere completely outside built-up areas.
przedmieścia (también: przedmieście, peryferie)
A z pokolenia Benjaminowego Gabaon i przedmieścia jego; Gabae i przedmieścia jego;
And out of the tribe of Benjamin, Gibeon with its suburbs, Geba with its suburbs,
A z pokolenia Rubenowego Besor i przedmieścia jego; i Jahasa i przedmieścia jego;
And out of the tribe of Reuben, Bezer with its suburbs, and Jahaz with its suburbs,
Także z pokolenia Danowego Elteko i przedmieścia jego; Gabaton i przedmieścia jego;
And out of the tribe of Dan, Elteke with its suburbs, Gibbethon with its suburbs,

2. "zwł. zamożne"

przedmieścia
volume_up
uptown {sustantivo} [EEUU]

Ejemplos de uso para "przedmieścia" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishKolejna typowa scena: przedmieścia Las Vegas.
This is a suburban Las Vegas neighborhood.
PolishDziś mamy rozszerzające się, sypialniane przedmieścia, które są dobrze wyróżnione od przestrzeni produkcyjnych, a także komercyjnych.
Now we have sprawling residential suburbias that are well distinct from production areas and commercial areas.
PolishAle później te obszary zostały przeskoczone i przeskoczone raz jeszcze w czasie gdy przedmieścia rozlewały się coraz szerzej.
But those sites have now been leapfrogged and leapfrogged again, as we've just continued to sprawl, and they now have a relatively central location.