Cómo se dice "przekształcać" en inglés

PL

"przekształcać" en inglés

PL przekształcać
volume_up
[przekształcam|przekształcałbym] {verbo imperfectivo}

1. general

przekształcać (también: odmieniać, przekształcić, odmienić, restrukturyzować)
volume_up
to remold {vb} [EEUU] [form.]
przekształcać (también: odmieniać, przekształcić, odmienić, restrukturyzować)
volume_up
to remould {vb} [GB] [form.]

2. finanzas

przekształcać (también: przekształcić)
volume_up
to spin off {vb} [EEUU]

3. Informática

Jednak wszystkie rozmowy dotyczące kwestii klimatycznych należy brać poważnie i przekształcać w konkretne działania i środki.
However, all that talk on the climate issue needs to be taken seriously and translated into concrete action and measures.

Ejemplos de uso para "przekształcać" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishChcę by mogły dokładać swoje wyobrażenia do rzeczywistości i ją przekształcać.
I want them to be able to literally build their imagination into these experiences and make them their own.
PolishNie może zbaczać z kursu aby inspirować działania międzyrządowe czy też przekształcać się w jedno z nich.
It must not drift off course to become or inspire intergovernmental action.
PolishA potem skóra zaczyna przekształcać się w inne materiały.
And then the skin starts transforming into other materials.
PolishZaczyna przekształcać się w efektor i komórki pamięci.
Start differentiating into effector and memory cells.
PolishJednak wszystkie rozmowy dotyczące kwestii klimatycznych należy brać poważnie i przekształcać w konkretne działania i środki.
However, all that talk on the climate issue needs to be taken seriously and translated into concrete action and measures.
PolishPacjenci z homocystynurią nie są w stanie przekształcać homocysteiny w cysteinę, w związku z czym homocysteina gromadzi się we krwi i w moczu.
Patients with homocystinuria cannot convert homocysteine into cysteine, so homocysteine builds up in the blood and urine.
PolishKorzystając z usługi reCAPTCHA, nie tylko chronisz swoją witrynę przed spamerami, ale także pomagasz przekształcać do postaci cyfrowej książki z całego świata.
By using reCAPTCHA, you're not only protecting your site from spammers; you're helping to digitize the world's books.
PolishPacjenci z tymi zaburzeniami nie są w stanie przekształcać aminokwasu fenyloalaniny (obecnego w białkach diety) w tyrozynę (inny aminokwas).
Patients with these disorders cannot convert the amino acid phenylalanine (found in protein in the diet) into tyrosine (another amino acid).
PolishNatychmiastowość, identyfikacja, personalizacja media chcą stać się płynne; Rzeczy są “wolne” po to, by można było je przekształcać.
So that the laws of media, such as the fact that copies have no value, the value's in the uncopiable things, the immediacy, the authentication, the personalization.
PolishDlatego zależy uściślić, że spraw należących do polityki Wspólnoty nie należy ukradkiem przekształcać na politykę międzyrządową za pomocą Służby Działań Zewnętrznych.
It must therefore be clear that those things that are Community policy must not be stealthily transformed into intergovernmental policy via the External Action Service.