Cómo se dice "przemienić" en inglés

PL

"przemienić" en inglés

PL przemienić
volume_up
{verbo}

1. general

Najbardziej skrajnym przykładem jest to, że w pewnych przypadkach ból we właściwych okolicznościach może się przemienić w przyjemność.
The most extreme example of this is that in some cases, pain under the right circumstances can transform into pleasure.
But today I have been transformed.
Odnosząc się do bardziej konkretnego aspektu, nasze wschodnie sąsiedztwo musi z obszaru objętego rywalizacją przemienić się w obszar wspólnych strategii i wspólnych projektów.
On a more concrete point, we must transform our eastern neighbourhood from an area of rivalries into an area of common strategies and common projects.

2. "w"

przemienić (también: zamieniać, zamienić, przemieniać, przeobrażać)
volume_up
to transmute {v.t.} (into sth)

3. "w kogoś/coś"

przemienić (también: przemieniać, przeobrażać, przeobrazić)
volume_up
to transmogrify {vb} (into sb/sth)

Ejemplos de uso para "przemienić" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishMamy jednak niecodzienną okazję, aby przemienić ten kryzys w szansę.
However, we have a unique opportunity to turn the crisis into an opportunity.
PolishNie da się ich przemienić w nowych Europejczyków, stosując odrobinę kulturowego gwiezdnego pyłu.
You cannot turn them into new Europeans by the application of a little cultural stardust.
PolishCo dzień modlę się, by politycy, dyplomaci i pomoc humanitarna mogli przemienić konflikt w pokój a zagrożenie w nadzieję.
Every day I hope that politicians, diplomats, development workers can turn conflict into peace and threat into hope.
PolishKomisja i państwa członkowskie muszą jednak dołożyć starań, aby przemienić branżę kultury i branżę twórczą w kluczowe sektory gospodarki europejskiej.
However, the Commission and Member States must step up their efforts to turn the cultural and creative industries into a core sector of the European economy.