PL przeprowadzić eksperyment
volume_up
{verbo}

przeprowadzić eksperyment
Postanowił przeprowadzić eksperyment.
He wanted to go out and do an experiment.
przeprowadzić eksperyment

Traducciones similares para przeprowadzić eksperyment en inglés

przeprowadzić verbo
eksperyment sustantivo
English

Ejemplos de uso para "przeprowadzić eksperyment" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishŻeby przeprowadzić eksperyment musiałem dostać się do mózgu i manipulować oksytocyną bezpośrednio.
So to make the experiment, I knew I'd have to go into the brain and manipulate oxytocin directly.
PolishPostanowiłem przeprowadzić prosty eksperyment.
So, like we usually do, I decided to do a simple experiment.
PolishNa początku chciałbym jednak przeprowadzić mały eksperyment.
I'd like to start with a little experiment.
PolishKiedy eksperyment dobiegnie końca, możesz zastosować zmiany, usunąć je lub przeprowadzić eksperyment kontrolny.
When your experiment ends, you can apply the experimental changes, delete those changes or run a follow-up experiment.
PolishCóż, można przeprowadzić mały eksperyment.
PolishCzy moglibyśmy wziąć ten cenny i rzadki materiał z jego drenażu, przewieźć przez miasto, wszczepić myszom, przeprowadzić eksperyment kliniczny i wprowadzić lek prototypowy?
Could we take this precious and rare cancerous material from this chest tube and drive it across town and put it into mice and try to do a clinical trial and stage it with a prototype drug?