PL przerobić
volume_up
{verbo}

1. general

Natomiast decyzje o imporcie i przerobie ziaren GMO dalej zapadałyby na poziomie całej Unii.
However, decisions on the importation and processing of GMO seeds would still be made at EU level.
Należy zwiększyć nakłady na przerób węgla oraz podnoszenie sprawności kotłów i generatorów.
More resources should be put into processing coal and into improving the efficiency of boilers and generators.
przerobić (también: przerabiać, przeformułować)
przerobić (también: odgrzewać, przerabiać, powielać)
volume_up
to rehash {vb} [pey.]
Czy będzie to pierwsza Karta proklamowana w 2000 r., jak sugeruje sprawozdanie Leinena, czy też będzie to przerobiona powtórka zintegrowana z poprzednim projektem traktatu konstytucyjnego?
Will this be the initial Charter proclaimed in the year 2000 or, as the Leinen report suggests, will it be the adapted rehash integrated within the former draft Constitutional Treaty?
Jest ono tyle warte, ile przerobiona dyrektywa Bolkesteina.
It amounts to a revamped Bolkestein.
Kiedy myślę o projektowaniu, myślę o tym, by przerobić i odmienić linie na tym wykresie w bardziej produktywny sposób.
So when I also think about design, I think about trying to rework and re-engage the lines on this graph in a more productive way.

2. "na coś"

przerobić (también: przerabiać)
volume_up
to make over {vb} (into sth)

3. "w Photoshopie"

przerobić (también: przerabiać)
volume_up
to shop {vb} [coloq.] (to photoshop)

4. coloquial

przerobić (también: analizować, badać, przerabiać, uczyć się)

Sinónimos (polaco) para "przerobić":

przerobić

Ejemplos de uso para "przerobić" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishPojawił się problem: jak przerobić te kamienie na części tostera? ~~~ Znów odwiedziłem prof.
So I did and was looking through the undergraduate textbooks on metallurgy -- completely useless for what I was trying to do.
PolishMoglibyście dosłownie przerobić ten rozdział bez znajomości fizyki, umiejętnie korzystając z podręcznika.
You could literally, I mean this, pass this particular unit without knowing any physics, just knowing how to decode a textbook.
PolishBiblioteka Kongresu, jeśli przerobić ją w całości, to 26 milionów książek, czyli wyjdzie około 750 milionów dolarów, prawda?
The Library of Congress, if you did the whole darn thing -- 26 million books -- is about 750 million dollars, right?
PolishW między czasie, planujemy zbudowanie spalarni, które będą w stanie przerobić 250 000 ton odpadów rocznie - więcej niż produkuje miasto.
Meanwhile, there are plans to build incinerators to handle 250 000 tonnes of waste a year - more than is produced by a city.
PolishWłaściciele budynku nie mieli pieniędzy, a chcieli go przerobić, więc zapytali, co mogę z nim zrobić, jeśli dadzą mi 100 000 dolarów.
This is the building that -- they had no money, and they had to recast it, and they said, if we give you 100,000 dollars, what can you do with it?