Cómo se dice "przeszukać" en inglés

PL

"przeszukać" en inglés

PL przeszukać
volume_up
{verbo perfectivo}

przeszukać
przeszukać
Można przeszukać te dane i zobaczyć, co nadesłano.
You can sift through this data and see what people have submitted.
Komisja rozpoczęła wewnętrzny proces selekcji, próbując przeszukać przepisy naukowego projektu ram odniesienia i wybierając to, co musi się znaleźć z tekście Komisji.
The Commission has started a selection process internally, trying to sift through the rules of the academic frame of reference and picking up what needs to be included in the Commission text.
przeszukać (también: przeszukiwać, szukać, poszukiwać, obszukać)
Don't you want to search me?
W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień na temat naszych zasad należy przeszukać Centrum pomocy lub odwiedzić Forum pomocy.
Please search this Help Center or visit our Help Forum to find additional clarification on our policies.
W tym tygodniu policja przeszukała w Monachium kilka domów i aresztowała chińskich agentów zajmujących się terroryzowaniem i szpiegowaniem Ujgurów.
Several homes in Munich were searched by the police during a raid this week and Chinese agents who do nothing but terrorise and spy on Uighurs were arrested.

Ejemplos de uso para "przeszukać" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishPowinniśmy wspierać wysiłki, w rezultacie których książki będzie można przeszukać, przeczytać i ściągnąć.
We should support efforts to make books searchable, readable and downloadable.
PolishProszę wybaczyć, muszę pana przeszukać.
PolishPodczas rzeczywistej autopsji, gdy naprawdę trzeba przeszukać ciało by znaleźć odłamki - jest to niebywale trudne zadanie.
During a physical autopsy, if you actually have to dig through the body to find these fragments, that's actually quite hard to do.
PolishByłoby dobrze uzyskać bazy danych bezpłatnie, móc je przeszukać, za drugim kliknięciem wprowadzić je w formaty graficzne, w których można byłoby je łatwo natychmiast zrozumieć.
And the thing would be to get up the databases free, to get them searchable, and with a second click, to get them into the graphic formats, where you can instantly understand them.