Cómo se dice "przyswoić" en inglés

PL

"przyswoić" en inglés

PL przyswoić
volume_up
{verbo}

1. general

przyswoić (también: przyswajać)
volume_up
to ingest {vb} [fig.] (fact, information, idea)
przyswoić (también: przyswajać, internalizować)
Prawo musi być wystarczająco proste, żeby ludzie mogli je przyswoić w ramach swoich codziennych wyborów.
Law has to be simple enough so that people can internalize it in their daily choices.

2. "sobie"

przyswoić

Sinónimos (polaco) para "przyswoić":

przyswoić

Ejemplos de uso para "przyswoić" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishZ doświadczeń na forum WADA wynikają pewne wnioski, które powinniśmy szybko przyswoić.
There are lessons to be learned from WADA and we should do so quickly.
PolishAle wiele z ich zasad łatwo można przyswoić w młodszym wieku.
But actually many of the concepts are amenable to a much younger age group.
PolishPrzede wszystkim potrzebujemy jasnej definicji, aby móc dokładnie przyswoić profile i definicje tych bardzo zróżnicowanych podmiotów.
First of all, we need a clear definition to accurately understand the profiles and definitions of these highly diverse entities.
PolishTen właśnie pogląd wyszczególnił się z prac Alberta Bendury, który badał czy ludzie mogą przyswoić sobie poczucie możności osiągnięcia celu.
It was a notion that really came out of Albert Bandura's work, who studied whether people could get a sense of empowerment.
PolishChociaż niewątpliwie Japonia szybko wyciągnie wnioski z tych wydarzeń, to również Europa powinna przyswoić tę lekcję, a w naszej reakcji można wyodrębnić dwa aspekty.
While Japan will undoubtedly learn swiftly from these events, Europe too must take these lessons on board and our reaction might be broken up into two areas.
PolishCieszę się, że w sprawozdaniu podkreślono, iż rybacy i inne podmioty muszą wziąć odpowiedzialność za jakiekolwiek działania na rzecz zmniejszenia odrzutów i je przyswoić.
I am pleased that the report emphasises that fishermen and other stakeholders need to take responsibility and ownership concerning any policy to eliminate discards.