Cómo se dice "realizować poprzez" en inglés

PL

"realizować poprzez" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "realizować poprzez" en distintos contextos.

Traducciones similares para realizować poprzez en inglés

realizować verbo
poprzez adverbio
poprzez preposición
poprzez
poprzeć verbo

Ejemplos de uso para "realizować poprzez" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishW państwie demokratycznym politykę należy realizować poprzez urny wyborcze, a nie za pomocą kul i bomb.
In a democracy, politics must be conducted through the ballot box, not with bullets and bombs.
PolishRozwoju obszarów wiejskich nie da się realizować poprzez nagłe, doraźne decyzje.
Rural development cannot be implemented through sudden ad hoc decisions, but must be based on a long-term plan.
PolishOgólnie rzecz biorąc, słyszę, że należy ten cel realizować poprzez ograniczenie wydatków publicznych i właśnie to w Holandii robimy.
The general message that I hear is that this should be done by reducing public spending and that is exactly what we in the Netherlands have been doing.
PolishJestem przekonany, że cel zmniejszenia do roku 2020 liczby nowych przypadków o 15 % należy realizować poprzez wspólne działania podejmowane wraz z państwami członkowskimi.
I am convinced that the goal of reducing new cases by 15% by 2020 should also be pursued through joint action with the Member States.
PolishJeden ze sposobów myślenia o tym, do którego doszliśmy, próbujemy realizować poprzez Institute for Figuring, i projekty jak ten, staramy się tworzyć przedszkole dla dorosłych.
One of the ways that we've come to think about this is that what we're trying to do with the Institute for Figuring and projects like this, we're trying to have kindergarten for grown-ups.

Aprende otras palabras

Polish
  • realizować poprzez

Además bab.la te proporciona el diccionario español-italiano para más traducciones.